Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod

09.12.2009

schvaluje

č. 77/09
pokračovat v přípravných pracích na projektové dokumentaci koncepce obnovy hřbitova v Železném Brodě

č. 79/09
Jednací řád zastupitelstva města Železný Brod

č. 80/09
předložená rozpočtová opatření na rok 2009

č. 81/09
návrh rozpočtového provizoria pro rok 2010

č. 82/09
poskytnutí příspěvku ve výši 25 000,- Kč Bzovskému okrašlovacímu spolku na opravu oken v kostele Nejsvětější Trojice ve Bzí

bere na vědomí

č. 78/09
návrh rozpočtu na rok 2010

č. 84/09
informaci o prodeji areálů Jablonex Group a.s.

č. 85/09
otevřený dopis k úpravám budovy České spořitelny v 
Železném Brodě

Zpět