Bijzonderheden

Stad Železný Brod

Met de grootste waarschijnlijkheid is er al in de 11e eeuw langs een handelsweg nabij de doorwaadbare plaats over de rivier de Jizera een nederzetting gesticht die Brod of Brodek genoemd werd (wat zich vertaalt als ford in het Engels). In de Middeleeuwen werd er ijzererts gedolven en verwerkt in de omliggende gebieden en uiteindelijk werd de stad Železný Brod gedoopt. In de late 17e eeuw werd de stad het recht toegekend om een jaarlijkse markt en een beurs te houden en al snel werd Železný Brod het economische centrum van dit gehele gebied in de uitlopers van de beide gebergten. In de stad bloeiden de ambachten en in de 19e eeuw ontwikkelde zich de textiel- en de glasindustrie. In het begin van de 20e eeuw werd Železný Brod een belangrijk productiecentrum van glas- en sieraden.

Kostelní vršek (Church Hill)

Kostelní vršek is een opmerkelijk laatbarok dorpje. De kerk van St.- Jacob uit de tweede helft van de 18e eeuw is gelegen op het plein Malé náměstí op de plaats van een vroegere oude houten kerk. Naast de kerk is een gebouw met één verdieping uit 1723, het eerste bakstenen gebouw in de stad, en een knekelhuis (1765). Achter de kerk staat een zandstenen vredeskruis. De kerk is bereikbaar via een stenen trap, omzoomd met laatbarokke zandstenen beelden van St. Anna, de maagd Maria Karlovská en St. Johannes Nepomucenus. De originele klokkentoren van Železný Brod (1761) brandde af tijdens de brand van 2007. In 2008 werd hij hersteld.

Trávníky en Fontána

Dit ensemble van volksarchitectuurstructuren uit de 18e en 19e eeuw is gelegen in de regio Trávníky, een deel van Železný Brod. Het betreft een uniek voorbeeld van pure plattelandsontwikkeling in de stad. Het merendeel van de huizen werd gebouwd door kleine ambachtslieden en meestal had men één kamer en een schuur of voorraadkamer. De huizen werden genoemd naar hun eigenaars. Vanaf Trávníky leidt een gemarkeerde route u naar de interessantste huizen. Fontána – deze zandstenen fontein met een beeld van de Onbevlekte Maagd Maria op het plein Malé Náměstí werd gebouwd rond 1827. Een jaar later werd er op het plein een kleinere fontein aan toegevoegd met een stenen zuil die het stadswapen draagt. Een andere fontein werd in Trávníky in hetzelfde jaar gebouwd.

“Jechovsko”

staat bekend als het "gebochelde” huis. De pittoreske rijtjeshuisjes die met hun gevels op de straat uitkijken zijn een typisch, maar toch zeer zeldzaam voorbeeld van oudere woningstructuren.

“Vélovsko”

– huis nr. 242 dateert uit de 19e eeuw en is uniek door zijn hoofdgevel en de artistieke vormgeving van de rijen vensters met platte balustrades (die de kat worden genoemd). Dit architectonisch element is in Železný Brod zeer zeldzaam en is alleen in twee gebouwen te vinden.

“Grosovsko”

– huis nr. 262 wordt het raadhuis van Trávníky genoemd. Het gaat om een uniek woonhuis voor patriciërs met een mansardedak en een romeinse gevel. In de buurt van het huis staat een zandstenen fontein uit 1828.

Stadsmuseum

- het is gevestigd in het gebouw van de vroegere gemeentelijke spaarbank, die werd gebouwd in 1936. In het gebouw is de gevel van het stenen huis "Klemencovsko"(1792) opgenomen dat op deze plek stond.

Běliště

- het is het grootste en mooiste volksarchitectuurbouwwerk in Železný Brod. Dit twee verdiepingen tellende gebouw (1807) is een uniek voorbeeld van de plaatselijke volksarchitectuur. Hier bevindt zich de etnografische expositie van het Stadsmuseum. De aanrijweg is versierd met drie zandstenen beelden uit de tweede helft van de 18e eeuw.

Kapel van St.- Johannes Nepomucenus in de Woestijn

- het is gebouwd door graaf Des Fours tussen 1701 en 1775.

Berg Šibeňák

De overblijfselen van deze voormalige terechtstellingsplaats is gelegen op een heuvel boven de stad. Vandaag de dag kunt u genieten van een panoramisch uitzicht over de stad.