Zabytki

Parę słów o historii Železnego Brodu.

Prawdopodobnie już w XI wieku koło brodu na Izerze, przez który prowadził szlak handlowy, powstała osada zwana Brodem lub Brodkiem. W średniowieczu w okolicy miasta wydobywano i przetwarzano rudy żelaza, które dały Brodowi przydomek „Żelazny”. Pod koniec XVII w. miasto otrzymało prawo do organizowania dorocznych targów, stając się centrum gospodarczym całego przedgórza. Rozwijały się tu rzemiosła, a w XIX wieku także przemysł tekstylny i szklarski. Na początku XX w. Železný Brod stał się ważnym ośrodkiem produkcji szkła i szklanej biżuterii.

Kościół św. Jakuba Większego na „Małym Rynku”

Późnobarokowa budowla z II połowy XVIII w. stoi na miejscu kościoła starszego, drewnianego. Obok znajduje się jednopiętrowy budynek plebanii z 1723 r. – pierwszy murowany dom w mieście – i ossarium z 1765 roku. Do kościoła prowadzą kamienne schody, wzdłuż których stoją późnobarokowe piaskowcowe posągi  przedstawiające św. Annę, Marię Pannę Karlovską i św. Jana Nepomucena.

Dzwonnica

Oryginalna železnobrodzka dzwonnica z 1761 roku niestety w 2007 r. spłonęła. W 2008 r. odbudowano ją.

Trávníky

Stara część miasta z drewnianymi, zrębowymi budynkami należy do klejnotów budownictwa ludowego Górnego Poizerza. W zapoznaniu się z nim pomoże ścieżka edukacyjna.

Fontanny

Fontanna z piaskowca z figurą Matki Boskiej Niepokalanej na „Dużym Rynku” została zbudowana w 1827 roku. Rok później dołączyła do niej mała fontanna na „Małym Rynku” z kamienną kolumną, na której wyryty jest herb miasta. W tym samym roku zbudowano jeszcze fontannę w dzielnicy Trávníky.

Muzeum Miejskie

Mieści się w byłym budynku miejskiej kasy oszczędnościowej, powstałym w 1936 roku. W budynek ten wbudowano fasadę drewnianego, zrębowego domu Klemencovsko z 1792 roku, który stał w tym miejscu przed kasą oszczędności.

Běliště

Największy i najpiękniejszy przykład budownictwa ludowego w Železnym Brodzie. W drewnianym budynku z 1807 roku znajduje się teraz wystawa etnograficzna Muzeum Miejskiego.

Kaplica św. Jana Nepomucena na Pustyni

Kaplica została zbudowana przez hrabiego Karla Josepha Des Fours w roku 1769.

Šibeňák

Pozostałości dawnego miejsca straceń położone na wzgórzu nad miastem, obecnie punkt widokowy.