Gmina

 

Miasto Železný Brod

 

Miasto Železný Brod położone jest w malowniczej dolinie rzeki Izery (Jeizera) na granicy Czeskiego Raju (Český ráj), Gór Izerskich (Jizerské hory) i Karkonosz (Krkonoše). Powstało najpierw jako osada pod nazwą Brod (również Brodziek) w XI – XII wieku w miejscu, gdzie przez rzekę Izerę przechodzili kupcy, którzy szli po ziemskiej ścieżce handlowej z Pragi do Niemiec i Polski. Pierwsze wzmianki o istnieniu miasta są dopiero aż z połowy XIV wieku. W 1468 roku zniszczyła miasto armia łużycka, ale już w 1501 roku król Władysław II Jagiellończyk odnowił prawa miejskie, udzielił miastu godło i prawdopodobnie od tej pory jest Brod nazywany Brodziem Železným (Żelaznym). W okresie średniowiecza i wczesnych czasach nowożytnych w mieście i jego okolicach wydobywał się kruszec żelaza. W 1660 roku miasto otrzymało prawo karania na gardle i w 1695 roku prawo do konania rocznych targów – jarmarków. Rzemiosła rozwijały się i powstawały cechy. Dzięki temu miasto stało się centrum gospodarczym całego podgórza. W 2 połowie XIX wieku baron Liebieg wybudował w Železným Brodzie dużą fabrykę włókienniczą, która znaczyła następny rozwój miasta.
W dotąd przeważnie drewnianym miasteczku zaczęto w większej mierze budować budynki murowane, rozwijało się życie towarzyskie i powstał szereg towarzystw, z których niektóre istnieją do dzisiaj.Pod koniec XIX i na początku XX wieku doszło do rozwoju produkcji szklarskiej, który został wzmocniony przez otwarcie pierwszej czeskiej szklarsko-handlowej szkoły zawodowej w 1920 roku. Železný Brod stał się przez to miastem szkła i biżuterii.

 

Teraźniejszość

Železný Brod ma na dzień dzisiejszy 11 części gminnych z 6500 mieszkańcami. Częścią miasta są wsi Bzí, Veselí, Těpeře, Chlístov, Splzov, Pelechov, Hrubá Horka, Malá Horka, Jirkov, Střevelná i Horská Kamenice.
W mieście i jego najbliższej okolicy można odwiedzić szereg pamiątek historycznych i pamiątek architektury ludowej. W części miasta zwanej Trávníky znajduje się wiejski rezerwat pamiątkowy, przez który prowadzi oznakowana okrężna ścieżka dydaktyczna. Następne możliwości doznań kulturalnych oferują szklarska i etnograficzna ekspozycja Muzeum Miejskiego, Galeria Miejska Vl. Rady i KC Kino.
W mieście odbywają się corocznie imprezy kulturalne. Do najbardziej znanych należy tradycyjny Jarmark Železnobrodzki (w czerwcu) i uroczystości rzemiosła szklarskiego Szklane miasteczko (Skleněné městečko) (we wrześniu).Partnerskimi miastami Zelezneho Brodu są śląskie Chvalíkovice (www.chvalikovice) i polska Olszyna (http://www.olszyna.pl).