Nová knihovna na Jiráskově nábřeží - Nová

  V pondělí 9. 7. došlo k předání staveniště zhotoviteli nové knihovny, firmě B R E X, spol. s r.o. Od 1. srpna naplno vypuknou práce na přestavbě výměníku na novou knihovnu. Připravte se tak na zvýšený ruch okolo této stavby.
 

Dokončení hlavních sanačních prací v areálu Exathermu - Nová

  V současné době jsou dokončeny všechny hlavní bourací a sanační práce v areálu bývalého EXATHERMU. Všechny objekty byly zbořeny, odvezeny na příslušné skládky a byly odebrány vzorky z půdy z celé plochy areálu. Nyní bude nutné alespoň 2 týdny počkat na výsledek.
 

Chodníky v Železném Brodě - Nová

  Letošní rok je významným rokem pro některé části města, kde chyběly chodníky, po kterých by se dalo bezpečně pohybovat.
 

Zahájení prací investičních akcí města - Nová

V minulých dnech byly zahájeny první práce na rekonstrukci veřejného osvětlení, které v letošním roce čeká dvě lokality města.
 

Změny ve vydávání cestovních dokladů od 1.7.2018 - Změněná

 

 


Již nechci dostávat tyto novinky