Informace o nezávadnosti pitné vody v oblasti Horské Kamenice - Změněná

  Informujeme, zejména obyvatele Horské Kamenice, o povolení užívání vody, která nesplňovala hodnotu ukazatele vody pitné. Jelikož voda z veřejného vodovodu obsahuje dle rozborů, provedených provozovatelem, překročení mezní hodnoty ukazatele železa.

Železo se do pitné vody dostává pravděpodobně ze starého litinového potrubí na odbočce z přivaděče do Železného Brodu k vodojemu v Horské Kamenici.

Hodnoty železa nepředstavují riziko zdravotně nepříznivých účinků pro uživatele a voda je dle provozovatele vodovodu i nadále pitná.
 

Kompostery - Změněná

  Kompostery zatím nebudou.
V loňském roce byla podána žádost o příspěvek na pořízení komposterů pro Město Železný Brod a vybrané okolní obce. Smyslem projektu bylo pořízení komposterů, které následně budou bezplatně zapůjčeny obyvatelům. Bohužel projekt nebyl podpořen, přestože splnil všechny náležitosti a parametry pro poskytnutí dotace.
 

Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod - Změněná

 

Cesta k ZŠ Školní má nové zábradlí - Změněná

  Cesta k ZŠ Školní je již kompletně dokončena. V průběhu letních prázdnin započaly stavební práce. Byl zde položen zcela nový povrch, odtokové kanály vody pro případ silných dešťů a nové veřejné osvětlení. Stavební práce prováděly Technické služby města Železný Brod. V poslední fázi bylo instalováno nové zábradlí firmou JAPECH. Celková výstavba cesty byla financována z rozpočtu města a vyšla radnici na 990 000 Kč.
 

Podpora jednotek požární ochrany obcí z rozpočtu Libereckého kraje - Změněná

Z účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, byl pro JSDHO Železný Brod pořízen nafukovací raft se 6 pádly a plovoucí čerpadlo. Celková pořizovací cena je 87 612.80 Kč. Z Dotačního fondu Libereckého kraje bylo čerpáno 39 640 Kč. Město Železný Brod se podílí částkou 47 972.80 Kč.
 

 


Již nechci dostávat tyto novinky