Stavebně - technologická rekonstrukce čistírny odpadních vod - Nová

  V Železném Brodu začala stavebně - technologická rekonstrukce čistírny odpadních vod s výhledovým zatížením pro 5500 napojených obyvatel.
 

Nová mimořádná opatření od 12. 4. 2021 - Změněná

  Od pondělí 12. dubna 2021 dochází k ukončení nouzového stavu a ke změně některých mimořádných opatření.
 

Plánované přerušení dodávky elektřiny - Změněná

  Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 22. 4. 2021 od 7:30 do 17:30 hodin.
 

Pohádková kniha s medvídkem Vildou - Změněná

  Žáci ze 4. B ze ZŠ Školní v Železném Brodě pod vedením paní učitelky Šárky Šírové a ve spolupráci s Petrou Jetelovou ze společnosti Dentes Železný Brod, s. r. o. se zapojili do soutěže vyhlášené iniciativou "Oživíme Česko".
 

Regenerace sídlišť - Změněná

  Dlouholetým záměrem města je regenerace sídliště Jiráskovo nábřeží. Na tzv. 5. etapu byla podána žádost v podzimních měsících roku 2020.
 

Práce na dalších úsecích v Trávníkách - Změněná

  Ve středu 14. dubna 2021 budou zahájeny práce na dalších úsecích komunikací v Trávníkách.
 

Sběr velkoobjemového odpadu - Změněná

  Ve sběrném dvoře se od poplatníků zapojených do systému odpadového hospodářství města odebírají objemné komunální odpady v množství max. 50 kg na poplatníka a rok, přičemž hmotnost u poplatníků z jedné rodiny a stejného bydliště je možné slučovat. Vyšší hmotnost odpadů je zpoplatněna dle platného ceníku.
 

Hasiči radí občanům - Změněná

  Pravidla pálení biologického odpadu.
 

Změna jízdních řádů od 12. 4. 2021 - Změněná

  Informujeme občany, že s platností od 12. dubna jsou v rámci linkové dopravy opět zavedeny vybrané školní spoje, které nemají za účelem přepravy do/ze školy jinou alternativu. (Prázdninový režim dopravy zůstává zachován. Je to stejný režim, jaký platil od ledna do konce února.)
 

Uvolnění provozu knihoven od 12. 4. 2021 - Změněná

  Od úterý 13. dubna se knihovna znovu otevře, zatím však pouze v omezeném režimu a za dodržení hygienických opatření.
 

Přerušení dodávky elektrické energie - Zrušeno - Změněná

  POZOR, ZRUŠENO! Plánované přerušení dodávky elektrické energie v katastru obce dne 13. 4. 2021 od 8:00 do 17:00 NEBUDE.
 

Zateplení půdy radnice - "budova A“ - Změněná

  V rámci akce „Zateplení radnice A“ jsme dokončili zateplení půdy.
 

Nabídka volných obecních bytů - Změněná

S datem podání do 22. 4. 2021 do 14:00 hodin.
 

Aktuality a práce projektu v období uzavírky vzdělávacích zařízení - Změněná

  Tisková zpráva MAS Achát z.s.
 

MŠ Na Vápence - virtuální prohlídka - Změněná

  Ani letos se rodiče před zápisem svých dětí do mateřské školy nemohou s MŠ Na Vápence v Železném Brodě osobně seznámit, a proto připravila pí ředitelka Jírová virtuální prohlídku.
 

 


Již nechci dostávat tyto novinky