VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2018/64

Vydaná: úterý 24.07.2018 11:59  (09:59 UTC)

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Praha
       Středočeský:(KL,ME,MB,NB,PV,PZ,)
       Liberecký:(CL,)
       Ústecký
       od úterý 24.07.2018 12:00  do čtvrtka 26.07.2018 18:00

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Praha
       Středočeský:(BE,KL,KO,ME,MB,NB,PV,PZ,RA,)
       Liberecký:(CL,)
       Ústecký
       od úterý 24.07.2018 12:00  do odvolání

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Jihomoravský:(BM,BI,)
       od úterý 24.07.2018 12:00  do úterý 24.07.2018 18:00

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Plzeňský:(PM,)
       od středy 25.07.2018 12:00  do středy 25.07.2018 18:00
S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu.


Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu č. 63, rozšiřuje ji o varování
před vysokými teplotami a upravuje území rizika vzniku požárů.

Nad střední Evropou se bude udržovat nevýrazné tlakové pole.

V teplém vzduchu budou od úterý (24.7.) do čtvrtka (26.7.) vystupovat
nejvyšší denní teploty v severozápadní části Čech a přechodně také v
některých metropolích na 29 až 33 °C. Od čtvrtka k nám začne od východu
pronikat vlhčí a labilnější vzduch, který vzestup teplot nad 31 °C zastaví,
zároveň bude vzrůstat pravděpodobnost výskytu bouřek, jejichž rizikovost
budeme v následujících dnech upřesňovat.     V důsledku dlouhotrvajícího
teplého a převážně suchého počasí přetrvává na  našem území nebezpečí
požárů. Vysoké riziko je zejména ve středních a severozápadních Čechách.
Přeháňky a bouřky, které se mohou v následujících dnech vyskytnout, budou
jen lokální a situaci v postižených oblastech nezlepší.

Doporučení k eliminaci přehřátí a dehydratace organismu s možným poškozením
zdraví v důsledku vysokých teplot:
-Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a
odpoledních hodinách.
-Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících
automobilech.
-Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu,
přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.
-Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým
UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy).
-Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.

Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:
-V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu,
nekouřit, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné
vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.
-Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které byly vydány k déletrvajícímu
suchu a nebezpečí vzniku požárů.
-Dbát na úsporné hospodaření s vodou.
-Být si vědom toho, že požáry mohou vzniknout i při úderu bleskem.
-V oblastech se zaschlou vegetací a v blízkosti polí s obilím, včetně
posekaných polí s ležící slámou, dbát zvýšené pozornosti při pohybu
zemědělské mechanizace a automobilové dopravy.
-Při probíhajících žních se zemědělcům doporučuje dohodnout se s
profesionálními nebo dobrovolnými hasiči o aktivních hlídkách se základní
hasičskou technikou u pole.Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Josef Hanzlík
       ve spolupráci s VGHMÚř


MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00