Oznámení o zveřejnění dokumentů na internetových stránkách města Železný Brod

16.06.2023

Město Železný Brod
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ
NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

Závěrečný účet města za rok 2022 byl schválen ZM dne 5.6.2023, je zveřejněn na internetových stránkách 
města Železný Brod na adrese: https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/dokumenty/rozpocet/
a do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v budově Městského úřadu Železný Brod, náměstí 3. května 
1, kancelář č. 304 a to v úředních hodinách Městského úřadu Železný Brod.

Zpět