Oznámení o zveřejnění dokumentů na internetových stránkách města Železný Brod

19.01.2024

Město Železný Brod
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ
NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

Návrh rozpočtu města Železný Brod na rok 2024 je zveřejněn na internetových stránkách města Železný Brod na adrese: https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/dokumenty/rozpocet/
a do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v budově Městského úřadu Železný Brod, náměstí 3. května 1, kancelář č. 304 a to v úředních hodinách Městského úřadu Železný Brod

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané podle zákona   č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uplatnit buď písemně na finančním odboru do 31.1.2024 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Železný Brod dne 5.2.2024.
Schválený rozpočet na rok 2023 a jeho plnění zobrazuje aplikace „Klikací rozpočet“ na internetových stránkách města Železný Brod.
    
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025 – 2026 je zveřejněn na internetových stránkách města Železný Brod na adrese: https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/dokumenty/rozpocet/ 
a do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v budově Městského úřadu Železný Brod, náměstí 3. května 1, kancelář č. 304 a to v úředních hodinách Městského úřadu Železný Brod.

Zpět