Závěrečný sborový koncert ZUŠ Železný Brod - úterý 30. května od 17 hodin

home > Turista > Kam za kulturou > Městské divadlo > Závěrečný sborový koncert ZUŠ Železný Brod - úterý 30. května od 17 hodin

Představí se všechny tři sbory ZUŠ: nejmenší – CVRČCI, mladší žáci – HVĚZDIČKY a zkušení sboristi – ŘETÍZEK se svými sbormistry, Lídou Brázdilovou, Simonou Michálkovou a Josefem Hlubučkem.

ZUŠ Open – Celostátní happening základních uměleckých škol (ZUŠ) ve veřejném prostoru

Základní umělecké školy představí svůj program v rámci jednoho společného dne, a to v úterý 30. května 2017. Program pro širokou veřejnost po celé České republice. Hudba, tanec, divadlo, výstavy v podání malých umělců v malých i velkých městech. Den oslav, sdílené radosti a respektu k unikátnímu systému základního uměleckého vzdělávání. Prostor pro setkání žáků, pedagogů, rodičů a všech, kteří mají zájem o umění a kultivaci nejmladší generace.

Cíle ZUŠ Open – zviditelnění práce a aktivit ZUŠ v rámci celorepublikové mediální kampaně. Prezentovat celou šíři umění a života uměleckých škol mimo obvyklý rámec a prostory škol. Zapojit v jeden den do spolupráce co nejvíce uměleckých škol a podpořit jejich vzájemnou komunikaci v rámci regionu. Posílit respekt základních uměleckých škol.

Vize

„Abychom mohli upevnit, zviditelnit a podpořit základní umělecké školy v České republice, musíme pracovat společně.“ Magdalena Kožená „Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat.“