Mozaika času aneb čas v Mozaice (1.–24. 6. 2018)

Vernisáž výstavy se uskuteční 31. 5. 2018 od 17 hodin.

Výstava bude přístupná od 1.-24. 6. v čase út-ne: 13-16 hodin.

Prezentují se tyto zájmové kroužky:

Sportovní kroužky

Břišní tance

Zumba

Horolezení

Tancování s Luisem

Taneční klub

Jazykové kroužky

Angličtina pro děti

Španělština s Luisem

Angličtina pro dospělé - konverzace

Angličtina pro děti - konverzace

Angličtina pro nejmenší

Přírodovědné kroužky

Badatelský

Jezdectví

Rybářský kroužek

Včelařský

Technické kroužky

Železniční modeláři

Automodeláři

Výtvarné kroužky

Tkaní

Výtvarný kroužek

Řezbářský

Šikovné ruce

Paličkování

Keramika - pokročilí

Keramika - začátečníci

Ostatní kroužky

Trampská kytara

 Geocaching

Loutkařský kroužek

Šachový kroužek

Vaření

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00