Jaroslav Prášil – Pozdrav Brodu (2.–24. 3. 2019)

Sklář, malíř, grafik, textilní výtvarník a pedagog Jaroslav Prášil (*1946, Ústí nad Labem) vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě (1960–1964) a VŠU v Praze (1964–1970, sklářské výtvarnictví) v ateliéru u profesora Stanislava Libenského. Během studia v Praze zaujala Jaroslava Prášila řemeslná tvorba kolegyní v ateliéru textilu a začal se věnovat paličkování a tradičním řemeslným technikám. Jeho tvorba v sobě nese prvky nové figurace, minimalismu i lyrické abstrakce v kombinaci s tradičním řemeslem. Hravou i pečlivou práci s barvou, či jemné a citlivé zacházení s materiálem můžeme nalézat ve starších malbách, stejně jako v nejnovějších grafikách a textilních špercích, které představí výstava Pozdrav Brodu. Jaroslav Prášil dlouhodobě pedagogicky působí na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde v roce 1994 založil ateliér Přírodní materiály.

Výstavou vás opět provede zábavná hra Galerijní Radovánky.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00