Sociální byty Stavbařů

Název projektu: SOCIÁLNÍ BYTY ČP. 315, 316, 329 ŽELEZNÝ BROD

Registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_032/0002936

 

Město Železný Brod disponuje řadou objektů, které jsou vhodné pro zajištění sociálního bydlení, avšak z vlastních zdrojů není schopno zajistit jejich rekonstrukci tak, aby splňovaly požadavky sociálního bydlení. Proto předmětem projektu je kompletní rekonstrukce objektu v ul. Stavbařů.

Cílem je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi prostřednictvím zvýšení dostupnosti sociálního bydlení na území města.

Vybudováním nových sociálních bytů v ul. Stavbařů čp. 315, 316 a 329 dojde k navýšení kapacity o celkem 12 sociálních bytů (z toho 1 bezbariérový), celkem pro 24 osob z cílových skupin.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00