Dovybavení sběrného dvora

 

V roce 2015 na sběrném dvoře probíhá akce s názvem Dovybavení sběrného dvora.
Součástí prací je vybudování asfaltového povrchu v části dvora, vybudování oplocení okolo celého areálu, umístění nové obslužné buňky, která bude napojena na novou mostovou váhu. Součástí dodávky bude i nový lis, který umožní efektivní lisování tříděných surovin. Vybudována bude i nová dešťová kanalizace a upraveno bude veřejné osvětlení ve dvoře.
Akce Dovybavení sběrného dvora je podpořeno z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS), Primární oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady.

 

Banner OPŽP 2007 - 2013

Dodavatel:

EVOSA spol. s r.o.

463 42 Frýdštejn 72
IČ 18384501

Předpokládaná doba realizace:

duben - červen 2015

Dokumenty:

Fotodokumentace:

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00