{ "items": [ { "id": 5697, "type": "1", "name": "Exatherm", "lat": "50.6414478", "lng": "15.2564258", "url": "/cz/rozvoj-mesta/exatherm/", "img": "/images/gallery/rozvoj-mesta/Exatherm-2018-zahajeni-sanacnich-praci/fotodokumentace/sight_2018_05_14_101946_552.jpg", "desc": "Sanace rtutí zasaženého areálu bývalého Exathermu.", "from": "01.01.2015", "to": "31.12.2028" } , { "id": 5691, "type": "1", "name": "Greenway Jizera", "lat": "50.642110", "lng": "15.259750", "url": "/cz/rozvoj-mesta/greenway-jizera/greenway-jizera-2.html", "img": "/images/loga/greenway_jizera_logo.jpg", "desc": "Dlouhodobý projekt cykloturistů a samospráv na toku řeky Jizery od jejího pramene až po soutok s Labem u Káranného.", "from": "01.01.2005", "to": "31.12.2050" } , { "id": 5815, "type": "2", "name": "Chodník ke koupališti", "lat": "50.640722", "lng": "15.269443", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/chodnik-ke-koupalisti.html", "img": "", "desc": "Vybudování nového chodníku ke koupališti.", "from": "01.04.2019", "to": "10.11.2019" } , { "id": 5707, "type": "2", "name": "Chodník Příčná ulice", "lat": "50.6402383", "lng": "15.2522242", "url": "/cz/rozvoj-mesta/chodnik-pricna-ulice/", "img": "/images/gallery/rozvoj-mesta/chodnik-pricna-2018/wp_20160804_09_08_59_pro_li.jpg", "desc": "Bezpečný chodník V Příčné ulici na Poříčí", "from": "01.01.2016", "to": "30.11.2018" } , { "id": 5706, "type": "2", "name": "Chodník Těpeřská ulice", "lat": "50.6454892", "lng": "15.2542331", "url": "/cz/rozvoj-mesta/chodnik-teperska-ulice/", "img": "/images/gallery/rozvoj-mesta/chodnik-teperska-2018/img_3070.jpg", "desc": "Výstavba důležitého chodníku na přístupové trase k poliklinice", "from": "01.01.2016", "to": "30.11.2018" } , { "id": 6770, "type": "2", "name": "Kontejnerové stání v Pelechově", "lat": "50.635301", "lng": "15.276976", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/kontejnerove-stani-pelechove.html", "img": "/images/rozvoj-mesta/kontejnerove-stani-pelechov-2020/s_img_20200721_124314.jpg", "desc": "oprava prostoru u zastávky na Pelechově", "from": "20.07.2020", "to": "30.08.2020" } , { "id": 6973, "type": "2", "name": "Kontejnerové stání v ulici Vl. Rady", "lat": "50.643212", "lng": "15.252461", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/kontejnerove-stani-ulici-vl-rady.html", "img": "/images/rozvoj-mesta/kontejnerove-stani-vl-rady-2020/pano_20190924_104011.jpg", "desc": "úprava kontejenrového stání", "from": "30.11.2020", "to": "17.01.2021" } , { "id": 5703, "type": "1", "name": "Lávka přes Jizeru", "lat": "50.6409969", "lng": "15.2617083", "url": "/cz/rozvoj-mesta/lavka-pres-jizeru/", "img": "/images/rozvoj-mesta/lavka-pres-jizeru/v6_model.jpg", "desc": "Nová lávka přes Jizeru z důvodu dožilé konstrukce stávající obloukové lávky", "from": "01.01.2016", "to": "31.12.2025" } , { "id": 5692, "type": "2", "name": "Modernizace knihovny", "lat": "50.6408686", "lng": "15.2594619", "url": "/cz/rozvoj-mesta/modernizace-knihovny/", "img": "/images/gallery/rozvoj-mesta/knihovna_jiraskovo/8.png", "desc": "Přestavba bývalého výměníku a prádelny na knihovnu a multifunkční sál", "from": "01.01.2008", "to": "31.12.2019" } , { "id": 6780, "type": "2", "name": "Modernizace veřejného osvětlení ve Bzí", "lat": "50.659879", "lng": "15.227195", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/modernizace-verejneho-osvetleni-ve-bzi.html", "img": "", "desc": "zlepšení energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení ve Bzí a Veselí", "from": "01.10.2018", "to": "30.11.2019" } , { "id": 5694, "type": "2", "name": "Obnova zeleně na hřbitově v Železném Brodě", "lat": "50.6445900", "lng": "15.2593869", "url": "/cz/rozvoj-mesta/obnova-zelene-hrbitove-zeleznem-brode/", "img": "/images/rozvoj-mesta/hrbitov-zb-zelen/hrbitov-zb-zelen-1.jpg", "desc": "Obnova zeleně z důvodu špatného zdravotního stavu a špatné péče", "from": "01.01.2015", "to": "31.12.2019" } , { "id": 6534, "type": "2", "name": "Oprava chodníku v Těpeřské ulici a ulici Vl. Rady", "lat": "50.645754", "lng": "15.253330", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/oprava-chodniku-teperske-ulici-ulici-vl-rady.html", "img": "/files/rozvoj-mesta/chodniky/teperska-oprava-2020/img_20200407_165734.jpg", "desc": "Oprava povrchu chodníku.", "from": "18.05.2020", "to": "30.09.2020" } , { "id": 6473, "type": "2", "name": "Oprava přístupu do areálu", "lat": "50.660503", "lng": "15.275537", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/oprava-pristupu-do-arealu.html", "img": "/images/rozvoj-mesta/jirkov-hasicarna/cesta-2020/img_20200318_165428.jpg", "desc": "Oprava přístupu do areálu za hasičárnou v Jirkově", "from": "09.03.2020", "to": "01.05.2020" } , { "id": 5696, "type": "2", "name": "Park Železná ulice", "lat": "50.6437150", "lng": "15.2562553", "url": "/cz/rozvoj-mesta/park-zelezna-ulice/", "img": "/images/rozvoj-mesta/park-zelezna/sm_sight_2018_04_26_194651_855.jpg", "desc": "Oživení parku v Železné ulici, vytvoření nové pěšiny, plochy pro setkávání a navazující plochy u komunikace III. třídy", "from": "01.01.2017", "to": "31.12.2019" } , { "id": 6296, "type": "2", "name": "Parkovací stání ve Školní ulici", "lat": "50.643264", "lng": "15.258445", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/parkovaci-stani-ve-skolni-ulici.html", "img": "", "desc": "vybudování odstavných stání ve Školní ulici", "from": "02.09.2019", "to": "31.08.2021" } , { "id": 6575, "type": "2", "name": "Podlaha na sále sokolovny", "lat": "50.640651", "lng": "15.255570", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/podlaha-sale-sokolovny.html", "img": "/images/rozvoj-mesta/sokolovna-podlaha-2020/img_20200429_145406.jpg", "desc": "Broušení parket na sále sokolovny.", "from": "01.04.2020", "to": "20.04.2020" } , { "id": 5698, "type": "2", "name": "Pořízení kompostérů - 3. etapa", "lat": "50.6352386", "lng": "15.2597717", "url": "/cz/rozvoj-mesta/komopstery3/", "img": "", "desc": "Pořízení kompostérů pro obyvatele města.", "from": "01.01.2016", "to": "31.12.2020" } , { "id": 6993, "type": "2", "name": "Rekonstrukce sociálního zařízení sokolovny", "lat": "50.640574", "lng": "15.255751", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/rekonstrukce-socialniho-zarizeni-sokolovny.html", "img": "/images/rozvoj-mesta/sokolovna-socialky-2020/img_20201210_1129031.jpg", "desc": "rekonstrukce starých sociálních zařízení u sálu sokolovny", "from": "11.12.2020", "to": "02.04.2021" } , { "id": 5704, "type": "2", "name": "Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Na Vápence", "lat": "50.6392653", "lng": "15.2648733", "url": "/cz/rozvoj-mesta/rekonstrukce-socialniho-zarizeni-ms-vapence/", "img": "/images/gallery/aktuality/novinky/ms-vapenka-tuv-8-17/10.jpg", "desc": "Celková renovace sociálních prostor mateřské školy včetně rozvodů", "from": "01.01.2017", "to": "31.12.2017" } , { "id": 7030, "type": "1", "name": "Rekonstrukce suterénu sokolovny na šatny", "lat": "50.640627", "lng": "15.255730", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/rekonstrukce-suterenu-sokolovny-satny.html", "img": "/images/rozvoj-mesta/sokolovna-satny-suteren-2021/sight_2017_05_29_093539_466.jpg", "desc": "přestavba suterénu na šatny", "from": "01.01.2021", "to": "31.12.2021" } , { "id": 7125, "type": "1", "name": "Rekonstrukce veřejného osvětlení v Trávníkách", "lat": "50.644020", "lng": "15.257303", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/rekonstrukce-verejneho-osvetleni-travnikach.html", "img": "", "desc": "nové osvětlení v Trávníkách", "from": "29.04.2019", "to": "31.12.2021" } , { "id": 5710, "type": "2", "name": "Revitalizace Panské zahrady", "lat": "50.6416417", "lng": "15.2492361", "url": "/cz/rozvoj-mesta/revitalizace-panske-zahrady/", "img": "/images/gallery/rozvoj-mesta/panska-zahrada-2018/p1030965.jpg", "desc": "Oživení Panské zahrady, nové výsadby a nové pěšiny", "from": "01.01.2017", "to": "31.12.2018" } , { "id": 6042, "type": "1", "name": "Rozvoj informačních systémů", "lat": "50.642579", "lng": "15.253153", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/rozvoj-informacnich-systemu.html", "img": "/images/loga/logo-eu-mmr.jpg", "desc": "Pořízení ICT pro MěÚ Železný Brod, umožňující zvýšení bezpečnosti a efektiity práce.", "from": "01.04.2019", "to": "31.12.2025" } , { "id": 5700, "type": "1", "name": "RPS Jiráskovo nábřeží - 4.etapa", "lat": "50.6413983", "lng": "15.2598953", "url": "/cz/rozvoj-mesta/rps-jiraskovo-nabrezi-4-etapa.html", "img": "/images/gallery/rozvoj-mesta/rps_jiraskovo/4etapa/anketa/sm_jiraskovo_pred-cp714-v2.jpg", "desc": "Záměr regenerace sídliště na Jiráskově nábřeží, nové parkoviště, chodník a kontejnerová stání", "from": "01.01.2015", "to": "31.12.2022" } , { "id": 5713, "type": "2", "name": "Sběrný dvůr - III. etapa", "lat": "50.6358742", "lng": "15.2587858", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/sberny-dvur-iii-etapa.html", "img": "/images/rozvoj-mesta/sberny_dvur/p9117996.jpg", "desc": "Úpravy sběrného dvora s podporou Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020", "from": "29.01.2019", "to": "31.07.2019" } , { "id": 5737, "type": "3", "name": "Skautská klubovna", "lat": "50.647563", "lng": "15.256131", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/skautska-klubovna.html", "img": "/images/rozvoj-mesta/skautska-klubovna/vizualizace.jpg", "desc": "Vybudování nové skautské klubovny v Betlémské ulici, jako náhrada nevyhovujícího objektu.", "from": "", "to": "" } , { "id": 5705, "type": "2", "name": "Sociální byty Stavbařů", "lat": "50.6394797", "lng": "15.2499119", "url": "/cz/rozvoj-mesta/socialni-byty-stavbaru/", "img": "/images/rozvoj-mesta/socialni-byty/wp_20161008_11_54_35_pro_li.jpg", "desc": "Vybudování sociálních bytů na Poříčí", "from": "01.01.2017", "to": "31.12.2018" } , { "id": 5701, "type": "2", "name": "Terminál Železný Brod", "lat": "50.6407453", "lng": "15.2563975", "url": "/cz/rozvoj-mesta/terminal-zelezny-brod/uvodni-informace.html", "img": "/images/gallery/rozvoj-mesta/terminal-2014-04/tzb.02.6.jpg", "desc": "Terminál Železný Brod - přestavba autobusového nádraží a úprava přednádražního prostoru", "from": "01.01.2014", "to": "31.12.2016" } , { "id": 5702, "type": "1", "name": "Trávníky", "lat": "50.6441061", "lng": "15.2568319", "url": "/cz/rozvoj-mesta/travniky/", "img": "/images/rozvoj-mesta/travniky-komunikace/travniky-web-intro.jpg", "desc": "Obnova povrchů v historické části města", "from": "01.01.2016", "to": "31.12.2023" } , { "id": 6295, "type": "1", "name": "Veřejné osvětelní v Jirkově a Střevelné", "lat": "50.657230", "lng": "15.274880", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/verejne-osvetelni-jirkove-strevelne.html", "img": "", "desc": "výměna světelných zdrojů", "from": "30.11.2019", "to": "30.11.2021" } , { "id": 5781, "type": "2", "name": "Vybudování varovného systému", "lat": "50.642573", "lng": "15.253995", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/vybudovani-varovneho-systemu.html", "img": "/images/rozvoj-mesta/hlasice-2019/hlasic-web.jpg", "desc": "Vybudování varovného systému obyvatel před povodněmi a vyhotovení digitálního povodňového plánu.", "from": "", "to": "01.01.2020" } , { "id": 6876, "type": "2", "name": "Vybudování veřejného osvětlení u garáží Na Vápence", "lat": "50.638837", "lng": "15.269974", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/vybudovani-verejneho-osvetleni-garazi-vapence.html", "img": "", "desc": "vybudování veřejného osvětlení v temné lokalitě", "from": "03.08.2020", "to": "01.12.2020" } , { "id": 5744, "type": "2", "name": "Vydláždění plochy v Křížové ulici", "lat": "50.643855", "lng": "15.255532", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/vydlazdeni-plochy-krizove-ulici.html", "img": "/images/rozvoj-mesta/krizova-ulice/mapycz.jpg", "desc": "Úprava nevyužívané plochy v historické části města.", "from": "05.03.2019", "to": "31.05.2019" } , { "id": 6470, "type": "2", "name": "Výměna povrchu části Malého náměstí (2020)", "lat": "50.643256", "lng": "15.255604", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/vymena-povrchu-casti-maleho-namesti-2020.html", "img": "/images/rozvoj-mesta/male-namesti/reko_povrchu_2020/img_20200317_085848.jpg", "desc": "Další etapa výměny povrchů Malého náměstí", "from": "16.03.2020", "to": "30.05.2020" } , { "id": 6375, "type": "2", "name": "Výměna roubení domu čp. 29", "lat": "50.644162", "lng": "15.254058", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/vymena-roubeni-domu-cp-29.html", "img": "/images/rozvoj-mesta/teprovsko/roubeni-2020/img_20200114_103736.jpg", "desc": "Obnova dřevěných prvků nosných konstrukcí Teprovska.", "from": "09.03.2020", "to": "30.11.2020" } , { "id": 6758, "type": "2", "name": "Výměna zdroje topení v sokolovně", "lat": "50.640661", "lng": "15.255340", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/vymena-zdroje-topeni-sokolovne.html", "img": "/images/rozvoj-mesta/sokolovna-topeni/img_20190711_132913.jpg", "desc": "výměna kotle v sokolovně", "from": "08.07.2019", "to": "31.08.2019" } , { "id": 7057, "type": "1", "name": "Výsadba v areálu bývalého Exathermu", "lat": "50.641409", "lng": "15.256619", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/vysadba-arealu-byvaleho-exathermu.html", "img": "", "desc": "", "from": "05.02.2021", "to": "31.12.2021" } , { "id": 5709, "type": "1", "name": "Základní umělecká škola", "lat": "50.6444719", "lng": "15.2532378", "url": "/cz/rozvoj-mesta/zakladni-umelecka-skola/", "img": "/images/rozvoj-mesta/zus/zus-web.jpg", "desc": "Řešení přesunu ZUŠ do nových prostorů z nevyhovujícího objektu", "from": "01.01.2015", "to": "31.12.2025" } , { "id": 6297, "type": "1", "name": "Zateplení budovy radnice", "lat": "50.642711", "lng": "15.254014", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/zatepleni-budovy-radnice.html", "img": "", "desc": "snížení energetické náročnosti objektu radnice (budova A) Městského úřadu", "from": "01.12.2020", "to": "30.11.2021" } , { "id": 6779, "type": "1", "name": "Zateplení objektu technických služeb", "lat": "50.635230", "lng": "15.260517", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/zatepleni-objektu-technickych-sluzeb.html", "img": "/images/rozvoj-mesta/zatepleni-budovy-ts/pa145896.jpg", "desc": "zateplení administrativní budovy TS", "from": "29.07.2020", "to": "30.11.2021" } , { "id": 6154, "type": "2", "name": "Zateplení sokolovny", "lat": "50.640720", "lng": "15.255841", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/zatepleni-sokolovny.html", "img": "/images/rozvoj-mesta/sokolovna-zatepleni-2020/img_20191009_101849.jpg", "desc": "Zateplení objektu sokolovny v Železném Brodě.", "from": "09.10.2019", "to": "31.08.2020" } ]}