{ "items": [ { "id": 5697, "type": "1", "name": "Exatherm", "lat": "50.6414478", "lng": "15.2564258", "url": "/cz/rozvoj-mesta/exatherm/", "img": "/images/gallery/rozvoj-mesta/Exatherm-2018-zahajeni-sanacnich-praci/fotodokumentace/sight_2018_05_14_101946_552.jpg", "desc": "Sanace rtutí zasaženého areálu bývalého Exathermu.", "from": "01.01.2015", "to": "31.12.2028" } , { "id": 5691, "type": "1", "name": "Greenway Jizera", "lat": "50.642110", "lng": "15.259750", "url": "/cz/rozvoj-mesta/greenway-jizera/greenway-jizera-2.html", "img": "/images/loga/greenway_jizera_logo.jpg", "desc": "Dlouhodobý projekt cykloturistů a samospráv na toku řeky Jizery od jejího pramene až po soutok s Labem u Káranného.", "from": "01.01.2005", "to": "31.12.2050" } , { "id": 5815, "type": "1", "name": "Chodník ke koupališti", "lat": "50.640722", "lng": "15.269443", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/chodnik-ke-koupalisti.html", "img": "", "desc": "Vybudování nového chodníku ke koupališti.", "from": "01.04.2019", "to": "10.11.2019" } , { "id": 5707, "type": "2", "name": "Chodník Příčná ulice", "lat": "50.6402383", "lng": "15.2522242", "url": "/cz/rozvoj-mesta/chodnik-pricna-ulice/", "img": "/images/gallery/rozvoj-mesta/chodnik-pricna-2018/wp_20160804_09_08_59_pro_li.jpg", "desc": "Bezpečný chodník V Příčné ulici na Poříčí", "from": "01.01.2016", "to": "30.11.2018" } , { "id": 5706, "type": "2", "name": "Chodník Těpeřská ulice", "lat": "50.6454892", "lng": "15.2542331", "url": "/cz/rozvoj-mesta/chodnik-teperska-ulice/", "img": "/images/gallery/rozvoj-mesta/chodnik-teperska-2018/img_3070.jpg", "desc": "Výstavba důležitého chodníku na přístupové trase k poliklinice", "from": "01.01.2016", "to": "30.11.2018" } , { "id": 6119, "type": "1", "name": "Chodník v Horecké ulici", "lat": "50.643796", "lng": "15.259175", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/chodnik-horecke-ulici.html", "img": "/images/gallery/rozvoj-mesta/chodnik-horecka-2018/s_img_20190603_065435.jpg", "desc": "Vybudování chodníku podél Horecké ulice a autobusových zastávek u ZŠ Školní", "from": "01.07.2018", "to": "31.12.2020" } , { "id": 5703, "type": "1", "name": "Lávka přes Jizeru", "lat": "50.6409969", "lng": "15.2617083", "url": "/cz/rozvoj-mesta/lavka-pres-jizeru/", "img": "/images/rozvoj-mesta/lavka-pres-jizeru/v6_model.jpg", "desc": "Nová lávka přes Jizeru z důvodu dožilé konstrukce stávající obloukové lávky", "from": "01.01.2016", "to": "31.12.2025" } , { "id": 5692, "type": "1", "name": "Modernizace knihovny", "lat": "50.6408686", "lng": "15.2594619", "url": "/cz/rozvoj-mesta/modernizace-knihovny/", "img": "/images/gallery/rozvoj-mesta/knihovna_jiraskovo/8.png", "desc": "Přestavba bývalého výměníku a prádelny na knihovnu a multifunkční sál", "from": "01.01.2008", "to": "31.12.2019" } , { "id": 5694, "type": "1", "name": "Obnova zeleně na hřbitově v Železném Brodě", "lat": "50.6445900", "lng": "15.2593869", "url": "/cz/rozvoj-mesta/obnova-zelene-hrbitove-zeleznem-brode/", "img": "/images/rozvoj-mesta/hrbitov-zb-zelen/hrbitov-zb-zelen-1.jpg", "desc": "Obnova zeleně z důvodu špatného zdravotního stavu a špatné péče", "from": "01.01.2015", "to": "31.12.2019" } , { "id": 6035, "type": "2", "name": "Oprava povrchu chodníku ve Školní ulici", "lat": "50.643040", "lng": "15.259549", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/oprava-povrchu-chodniku-ve-skolni-ulici.html", "img": "/images/gallery/rozvoj-mesta/chodnik-skolni/s_wp_20160919_08_01_41_pro_li.jpg", "desc": "dokončení opravy chodníku ve Školní ulici", "from": "29.07.2019", "to": "31.08.2019" } , { "id": 5696, "type": "1", "name": "Park Železná ulice", "lat": "50.6437150", "lng": "15.2562553", "url": "/cz/rozvoj-mesta/park-zelezna-ulice/", "img": "/images/rozvoj-mesta/park-zelezna/sm_sight_2018_04_26_194651_855.jpg", "desc": "Oživení parku v Železné ulici, vytvoření nové pěšiny, plochy pro setkávání a navazující plochy u komunikace III. třídy", "from": "01.01.2017", "to": "31.12.2019" } , { "id": 5698, "type": "1", "name": "Pořízení kompostérů - 3. etapa", "lat": "50.6352386", "lng": "15.2597717", "url": "/cz/rozvoj-mesta/komopstery3/", "img": "", "desc": "Pořízení kompostérů pro obyvatele města.", "from": "01.01.2016", "to": "31.12.2020" } , { "id": 5704, "type": "2", "name": "Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Na Vápence", "lat": "50.6392653", "lng": "15.2648733", "url": "/cz/rozvoj-mesta/rekonstrukce-socialniho-zarizeni-ms-vapence/", "img": "/images/gallery/aktuality/novinky/ms-vapenka-tuv-8-17/10.jpg", "desc": "Celková renovace sociálních prostor mateřské školy včetně rozvodů", "from": "01.01.2017", "to": "31.12.2017" } , { "id": 6046, "type": "2", "name": "Rekonstrukce vytápění v sokolovně v Železném Brodě", "lat": "50.640662", "lng": "15.255325", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/rekonstrukce-vytapeni-sokolovne-zeleznem-brode.html", "img": "/images/gallery/rozvoj-mesta/sokolovna-vytapeni/s_img_20190812_114633.jpg", "desc": "změna způsobu vytápění sokolovny v Ž. Brodě", "from": "01.08.2019", "to": "31.08.2019" } , { "id": 5710, "type": "2", "name": "Revitalizace Panské zahrady", "lat": "50.6416417", "lng": "15.2492361", "url": "/cz/rozvoj-mesta/revitalizace-panske-zahrady/", "img": "/images/gallery/rozvoj-mesta/panska-zahrada-2018/p1030965.jpg", "desc": "Oživení Panské zahrady, nové výsadby a nové pěšiny", "from": "01.01.2017", "to": "31.12.2018" } , { "id": 6042, "type": "1", "name": "Rozvoj informačních systémů", "lat": "50.642579", "lng": "15.253153", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/rozvoj-informacnich-systemu.html", "img": "/images/loga/logo-eu-mmr.jpg", "desc": "Pořízení ICT pro MěÚ Železný Brod, umožňující zvýšení bezpečnosti a efektiity práce.", "from": "01.04.2019", "to": "31.12.2025" } , { "id": 5700, "type": "1", "name": "RPS Jiráskovo nábřeží - 4.etapa", "lat": "50.6413983", "lng": "15.2598953", "url": "/cz/rozvoj-mesta/rps-jiraskovo-nabrezi-4-etapa.html", "img": "/images/gallery/rozvoj-mesta/rps_jiraskovo/4etapa/anketa/sm_jiraskovo_pred-cp714-v2.jpg", "desc": "Záměr regenerace sídliště na Jiráskově nábřeží, nové parkoviště, chodník a kontejnerová stání", "from": "01.01.2015", "to": "31.12.2022" } , { "id": 5713, "type": "2", "name": "Sběrný dvůr - III. etapa", "lat": "50.6358742", "lng": "15.2587858", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/sberny-dvur-iii-etapa.html", "img": "/images/rozvoj-mesta/sberny_dvur/p9117996.jpg", "desc": "Úpravy sběrného dvora s podporou Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020", "from": "29.01.2019", "to": "31.07.2019" } , { "id": 5737, "type": "3", "name": "Skautská klubovna", "lat": "50.647563", "lng": "15.256131", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/skautska-klubovna.html", "img": "/images/rozvoj-mesta/skautska-klubovna/vizualizace.jpg", "desc": "Vybudování nové skautské klubovny v Betlémské ulici, jako náhrada nevyhovujícího objektu.", "from": "", "to": "" } , { "id": 5705, "type": "2", "name": "Sociální byty Stavbařů", "lat": "50.6394797", "lng": "15.2499119", "url": "/cz/rozvoj-mesta/socialni-byty-stavbaru/", "img": "/images/rozvoj-mesta/socialni-byty/wp_20161008_11_54_35_pro_li.jpg", "desc": "Vybudování sociálních bytů na Poříčí", "from": "01.01.2017", "to": "31.12.2018" } , { "id": 5701, "type": "2", "name": "Terminál Železný Brod", "lat": "50.6407453", "lng": "15.2563975", "url": "/cz/rozvoj-mesta/terminal-zelezny-brod/uvodni-informace.html", "img": "/images/gallery/rozvoj-mesta/terminal-2014-04/tzb.02.6.jpg", "desc": "Terminál Železný Brod - přestavba autobusového nádraží a úprava přednádražního prostoru", "from": "01.01.2014", "to": "31.12.2016" } , { "id": 5702, "type": "1", "name": "Trávníky", "lat": "50.6441061", "lng": "15.2568319", "url": "/cz/rozvoj-mesta/travniky/", "img": "/images/rozvoj-mesta/travniky-komunikace/travniky-web-intro.jpg", "desc": "Obnova povrchů v historické části města", "from": "01.01.2016", "to": "31.12.2023" } , { "id": 5781, "type": "1", "name": "Vybudování varovného systému", "lat": "50.642573", "lng": "15.253995", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/vybudovani-varovneho-systemu.html", "img": "/images/rozvoj-mesta/hlasice-2019/hlasic-web.jpg", "desc": "Vybudování varovného systému obyvatel před povodněmi a vyhotovení digitálního povodňového plánu.", "from": "", "to": "01.01.2020" } , { "id": 5744, "type": "2", "name": "Vydláždění plochy v Křížové ulici", "lat": "50.643855", "lng": "15.255532", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/vydlazdeni-plochy-krizove-ulici.html", "img": "/images/rozvoj-mesta/krizova-ulice/mapycz.jpg", "desc": "Úprava nevyužívané plochy v historické části města.", "from": "05.03.2019", "to": "31.05.2019" } , { "id": 5709, "type": "1", "name": "Základní umělecká škola", "lat": "50.6444719", "lng": "15.2532378", "url": "/cz/rozvoj-mesta/zakladni-umelecka-skola/", "img": "/images/rozvoj-mesta/zus/zus-web.jpg", "desc": "Řešení přesunu ZUŠ do nových prostorů z nevyhovujícího objektu", "from": "01.01.2015", "to": "31.12.2025" } , { "id": 6154, "type": "1", "name": "Zateplení sokolovny", "lat": "50.640720", "lng": "15.255841", "url": "/cz/rozvoj-mesta/seznam-akci/zatepleni-sokolovny.html", "img": "/images/rozvoj-mesta/sokolovna-zatepleni-2020/img_20191009_101849.jpg", "desc": "Zateplení objektu sokolovny v Železném Brodě.", "from": "09.10.2019", "to": "31.08.2020" } ]}