Chodník Těpeřská ulice

Příprava projektu vybudování chodníku v Těpeřské ulici  byla zahájena v roce 2016 projektovou přípravou. Během následujícího roku se postupně dokumentace dopracovávala, projednávala a v závěru byla podána žádost o příspěvek z Integrovaného operačního programu prostřednictvím výzvy MAS Achát.

Jelikož se jedná o důležitou část přístupu k Poliklinice, bylo rozhodnuto zahájit práce ihned, jakmile podmínky dovolí akci realizovat. V lednu a únoru 2018 byla vypsána veřejná zakázka, ve které uspěly Technické služby města Železný Brod s.r.o., které tak jsou zhotovitelem stavby.

Akce byla zahájena v dubnu 2018, dokončena byla zhotovením vodorovného dopravního značení v září 2018.

Celkové náklady dle veřejné zakázky: 1 020 486,81 Kč bez DPH.

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007158

Příspěvek dle rozhodnutí o poskytnutí dotace: 95% uznatelných výdajů - 1 196 343,63 Kč.

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00