Chodník Příčná ulice

 

Chodník v Příčné ulici je projektem, který měl zvýšit bezpečnost chodců v místní části Poříč, kde dosud nejsou ucelené pěší trasy. Jedná se o první část chodníků v této oblasti. Projekt měl vyřešit základní bezpečnost pohybu chodců po městě podél komunikací. Konkrétně v tomto případě vyřešit bezpečný chodník v Příčné ulici podél místní komunikace, dokončení pěší trasy v návaznosti na již opravené chodníky. Projektem byl vyřešen bezpečný přístup chodců k domu, ve kterém je umístěna řada služeb obyvatelům (Finanční úřad, Úřad práce, Bytový podnik...).

Dodavatel: Technické služby města Železný Brod s.r.o., Příkrá 140, Železný Brod, IČO 27260887

Termín: 07/2018 - 11/2018

Celkové výdaje projektu (dle vydaného rozhodnutí): 1 719 678,28 Kč

Na akci byl poskytnut příspěvek z Integrovaného operačního programu prostřednictvím výzvy MAS Achát.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00