Projekt využití areálu Exathermu úspěšně pokračuje

Na základě požadavků Inspekce životního prostředí budou v lokalitě provedeny ještě kontrolní vrty do úrovně podzemních vod. Podle výsledků kontrolních vzorků odebrané vody se nebude do budoucna provádět monitoring podzemních vod nebo bude nařízen monitoring na dobu určitou. V žádném případě to nebrání využívání prostor pro dané aktivity.

Připomeňme si ve fotografiích návrhy dětí ze základních škol, které v rámci soutěže „Město očima dětí“ v květnu roku 2017 výtvarně vyjádřily, jak by bylo možno tuto plochu dále využít. Dnes, v polovině roku 2018, konečně můžeme ve spolupráci s Ing. arch. Mikolášem Vavřínem dotvořit tento prostor do podoby, která by uspokojila další potřeby široké veřejnosti. V současnosti probíhají úpravy terénu, aby následně mohl být položen povrch in-line dráhy, která našemu městu jednoznačně chybí a díky které se zvýší bezpečnost našich dětí, učících se nebo již aktivně jezdících na kolečkových bruslích, kolech nebo skateboardech. Nadále se bude s architektem projednávat rozmístění dalších prvků, jako např., mobiliáře, workoutové zóny, osvěžovacího systému, okrasné zeleně atd., to vše s cílem moci tento prostor využívat i jako místo setkávání během různých akcí. O vývoji situace vás budeme nadále informovat a věříme, že se vám výsledná podoba této nově vzniklé městské lokality bude líbit. Nezapomeňte sledovat on-line kameru na webu města: https://www.zeleznybrod.cz/cz/rozvoj-mesta/exatherm/, kde naleznete i další dokumenty související s tímto projektem.

 

Mgr. František Lufinka, starosta města

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta města

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00