Seznam závad

  

Závada nahlášeno způsob řešení odstraněno
Uvolněná dlažba chodníku - Husova ul. 17.8.2015 Předáno TSM k odstranění závady
Mostek přes Žernovník v havarijním stavu - Betlémská ul. 10.8.2015
Nefunkční osvětlení v Koberovské ulici 7.8.2015 Dne 7.8.2015 předáno TSM         k odstranění závady
Vyvrácené obrubníky na chodníku v Těpeřské 445 2.7.2015 Dne 9.7.2015 předáno TSM k odstranění závady 
Nakloněný sloup veřejného osvětlení - Masarykova ulice  28.4.2015  Dne 20.5.2014 předáno TSM k odstranění závady  Opraven               30.5.2015
Poškozená lávka v Polichnu 20.4.2015  Předáno TSM k odstranění závady  Opraveno 22.4.2015
Poškozená houpačka na Jiráskově nábřeží 14.4.2015  Reklamace - zaslána výzva dodavateli k odstranění závady 

Reklamační závada odstraněna                18.5.2015 

Díra v komunikaci u Zvoničky ve Střevelné 13.4.2015  Předáno TSM k odstranění závady 
Uvolněný plech zastřešení odpadových nádob Jiráskovo nábřeží u č.p. 714 7.4.2015

Předáno TSM k odstranění závady

Opraveno            10.4.2015

Propadlé vpusti dešťové kanalizace Na Vápence u č.p. 752-757  23.3.2015  Předáno TSM         k odstranění závady 
Nefunkční dešťové vpusti na Jiráskově nábřeží - ucpané 19.3.2015  předáno TSM         k odstranění závady 

Opraveno 25.3.2015

Prasklé zábradlí na sídlišti Na Vápence u č.p. 765 19.3.2015  předáno TSM         k odstranění závady  Opraveno  3.4.2015
Chybějící kryty vodovodních šoupat - Masarykova ulice 12.2.2015  podnět předán SčVK 
Uvolněný základ zábradlí u Brodeckého potoka 27.1.2015  předáno TSM k odstranění závady  Opraveno 18.2.2015
Nesvítí veřejné osvětlení      v Těpeřské ulici 22.12.2014 předáno TSM      k odstranění závady  Opraveno  13.2.2015
Umístění cedule s názvem ulice "Fučíkova" v Masarykově ulici 10.12.2014 předáno TSM k odstranění 

Cedule odstraněna 19.1.2015

Závada na veřejném osvětlení - Pelechovská u č.p. 637  20.11.2014  předáno TSM k odstranění závady  Opraveno 25.11.2014
Závada na veřejném osvětlení - Pelechov u č.p. 33  17.11.2014 Předáno TSM k odstranění závady  Opraveno 19.11.2014
Zastávka u ZŠ Školní - vyrovnání podlahy zastávky a oprava obrubníku 14.11.2014 Řeší se ve spolupráci s TSM Opraveno 25.11.2014 
Zpevnění plochy u dolních garáží - sídl. na Vápence 22.10.2014 Návrh úprav v roce 2015  Opraveno 30.4.2015