Pořízení ÚAP 2008

19.01.2009
Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Železný Brod byly pořízeny a předány Krajskému úřadu Libereckého kraje.

ÚAP byly pořízeny firmou T-MAPY spol. s r.o. ve druhé polovině roku 2008. Dokumentaci je možné si prohlédnout na Městském úřadu v Železném Brodě, Úřadu územního plánování, na Krajském úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu a dále jsou ke stažení na této internetové stránce.

S dotazy a připomínkami se můžete obracet na tyto kontakty .

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00