Záměr pronájmu areálu bývalého Exathermu, Železný Brod

26.10.2011

Město Železný Brod nabízí uchazečům formou pronájmu využití areálu bývalého Exathermu. Jedná se o bývalý výrobní závod, který leží v levobřežním centru města. V současné době je areál nevyužitý a žádná část areálu není pronajata. Areál se skládá z několika budov a pozemků :

STAVBY:

- objekt A - budova bez čp – výrobní objekt na parcele 770/3
- objekt B - čp. 138 – na parcele 770/2, výrobní objekt
- objekt C - budova bez čp – výrobní objekt na parcele 770/1
- objekt D - čp. 823 - na parcele 769/4 občanská vybavenost

POZEMKY:

- ppč. 769/3 o výměře 810 m2
- ppč. 769/4 o výměře 483 m2
- ppč. 770/1 o výměře 383 m2
- ppč. 770/2 o výměře 1039 m2
- ppč.770/3 o výměře 119 m2

vše v k.ú. Železný Brod

Zájemci se mohou hlásit na Odboru územního plánování a regionálního rozvoje u paní Ivety Polejové (tel. 483 333 944).

Objekt A

Výrobní objekt, využitelná jsou tři podlaží, každé podlaží o výměře cca 200 m2.
Případný zájemce musí vzít na vědomí, že v objektu není funkční elektroinstalace, případné napojení a vybudování rozvodu NN si musí zajistit na vlastní náklady.

Objekt B

Výrobní objekt, využitelná jsou dvě podlaží, která jsou rozdělena na místnosti o velikosti 20 -40 m2.
Případný zájemce musí vzít na vědomí, že v objektu není funkční elektroinstalace, případné napojení a vybudování rozvodu NN si musí zajistit na vlastní náklady.

 

Objekt C

Výrobní objekt, využitelná jsou dvě podlaží, která jsou rozdělena na místnosti o velikosti 20 -40 m2 .
Případný zájemce musí vzít na vědomí, že v objektu není funkční elektroinstalace, případné napojení a vybudování rozvodu NN si musí zajistit na vlastní náklady.

Objekt D

Občanská vybavenost – garáže, využitelné je přízemí o velikosti m2 .
V objektu je funkční elektroinstalace, případné napojení a vybudování rozvodu NN si musí zajistit na vlastní náklady.

Zpět