Podklady pro 2. zasedání Zastupitelstva města

09.12.2014

Pozvánka na ZM a tabulka materiálůOrganizační záležitosti


01.Volba předsedů a členů kontrolního a finančního výboru (Mgr. Haas - ke schválení)

02.Odměny neuvolněným zastupitelům (Hgr. Haas - ke schválení)

03.Určení zastupitele pro územně plánovací dokumentaci (Mgr. Haas - ke schválení)

04.Delegování zástupce města do valných hromad (Mgr. Haas - ke schválení)

05.Rozpočtová opatření č.6/2014 (pí. Sochorová - ke schválení)

06.Rozpočtové provizorium na rok 2015 (pí. Sochorová - ke schválení)

07.OZV - místní poplatek za odpady pro rok 2015 (pí. Sochorová - ke schválení)

08.Změna projektu Tenisového klubu (pí. Sochorová - ke schválení)


Nemovitosti


09.Nabídka k odkoupení nemovitosti ppč.32 a stavby čp.200 (pí. Polejová - ke schválení)

10.Nabídka k odkoupení nemovitosti ppč.1019/2 k.ú. Bzí (pí. Polejová - ke schválení)

11.Fond Naše fasáda (pí. Polejová - ke schválení)


Dotazy a připomínky členů zastupitelstva a občanůZpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00