Podklady pro 2. zasedání Zastupitelstva města

home > Občan > Orgány města > Zastupitelstvo města > Podklady ZM pro občany > Podklady pro 2. zasedání Zastupitelstva města
09.12.2014

Pozvánka na ZM a tabulka materiálůOrganizační záležitosti


01.Volba předsedů a členů kontrolního a finančního výboru (Mgr. Haas - ke schválení)

02.Odměny neuvolněným zastupitelům (Hgr. Haas - ke schválení)

03.Určení zastupitele pro územně plánovací dokumentaci (Mgr. Haas - ke schválení)

04.Delegování zástupce města do valných hromad (Mgr. Haas - ke schválení)

05.Rozpočtová opatření č.6/2014 (pí. Sochorová - ke schválení)

06.Rozpočtové provizorium na rok 2015 (pí. Sochorová - ke schválení)

07.OZV - místní poplatek za odpady pro rok 2015 (pí. Sochorová - ke schválení)

08.Změna projektu Tenisového klubu (pí. Sochorová - ke schválení)


Nemovitosti


09.Nabídka k odkoupení nemovitosti ppč.32 a stavby čp.200 (pí. Polejová - ke schválení)

10.Nabídka k odkoupení nemovitosti ppč.1019/2 k.ú. Bzí (pí. Polejová - ke schválení)

11.Fond Naše fasáda (pí. Polejová - ke schválení)


Dotazy a připomínky členů zastupitelstva a občanů