Podklady pro zasedání Zastupitelstva města od 1. 6. 2016

home > Občan > Orgány města > Zastupitelstvo města > Podklady ZM pro občany > Podklady pro zasedání Zastupitelstva města od 1. 6. 2016

Vážení občané,

náhled do materiálů zastupitelstva je od 1.6.2016 přístupný přes novou aplikaci.

Nejsnadnější cesta k materiálům je přes volbu „Zasedání Rady a Zastupitelstva“, zde si vyberete z nabídky pod číslem zasedání.

K jednotlivým materiálům se dostanete přes ikony vpravo (viz výřez níže). Ikona na zobrazení usnesení - po kliknutí se zobrazí v další záložce prohlížeče. Dále ikona přílohy (je-li "plná") - po kliknutí se zobrazí další dialog, kde se dostanete k veřejným přílohám.

 

Přístup do nové aplikace