Podklady pro 8. zasedání Zastupitelstva města s datem konání 2. 11. 2015

27.10.2015

 

Pozvánka na ZM a tabulka materiálůOrganizační záležitosti


01. Rozpočtová opatření č. 6/2015 (pí. Sochorová - ke schválení)

02. OZV o místním poplatku za odpady (pí. Sochorová - ke schválení)

03. Malé náměstí - průběh projektových prací (pí. Bryknarová - na vědomí)

04. Fond na zlepšení úrovně bydlení (pí. Polejová - ke schválení)


Nemovitosti


05. Zřízení věcného břemene (pí. Polejová - ke schválení)

06. Kupní smlouva - Terminál (pí. Polejová - ke schválení)

07. Koupě pozemku ppč. 1443/3 a 1492/70 (pí. Polejová - ke schválení)

08. Přijetí daru (pí. Polejová - ke schválení)

 

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00