Podklady pro 8. zasedání Zastupitelstva města s datem konání 2. 11. 2015

home > Občan > Orgány města > Zastupitelstvo města > Podklady ZM pro občany > Podklady pro 8. zasedání Zastupitelstva města s datem konání 2. 11. 2015
27.10.2015

 

Pozvánka na ZM a tabulka materiálůOrganizační záležitosti


01. Rozpočtová opatření č. 6/2015 (pí. Sochorová - ke schválení)

02. OZV o místním poplatku za odpady (pí. Sochorová - ke schválení)

03. Malé náměstí - průběh projektových prací (pí. Bryknarová - na vědomí)

04. Fond na zlepšení úrovně bydlení (pí. Polejová - ke schválení)


Nemovitosti


05. Zřízení věcného břemene (pí. Polejová - ke schválení)

06. Kupní smlouva - Terminál (pí. Polejová - ke schválení)

07. Koupě pozemku ppč. 1443/3 a 1492/70 (pí. Polejová - ke schválení)

08. Přijetí daru (pí. Polejová - ke schválení)