Podklady pro 7. zasedání Zastupitelstva města s datem konání 21. 9. 2015

home > Občan > Orgány města > Zastupitelstvo města > Podklady ZM pro občany > Podklady pro 7. zasedání Zastupitelstva města s datem konání 21. 9. 2015
15.09.2015

 

Pozvánka na ZM a tabulka materiálůOrganizační záležitosti


01. Rozpočtová opatření č. 5/2015 (pí. Sochorová - ke schválení)

02. Dotace z programu podpory sportu (Mgr. Mališ - ke schválení)

03. Dotace z programu podpory kultury (Mgr. Mališ - ke schválení)

04. Zkrácení oficiálního názvu ZUŠ (pí. Měchurová - ke schválení)

05. Změna oficiálního názvu DDM Mozaika (pí. Měchurová - ke schválení)

06. Odloučení vzdělávacího místa MŠ Na Vápence (pí. Měchurová - ke schválení)

07. Smlouva s obcemi v rámci projektu Kompostéry (Mgr. Řehák - ke schválení)

08. Malý nákladní vůz pro svoz tříděného odpadu - půjčka (p. Havlíček - ke schválení)

09. Informace o projektu Exathermu (Mgr. Řehák - na vědomí)


Nemovitosti


10. Prodej pozemků (pí. Polejová - ke schválení)

11. Kupní smlouva na ppč. 257/2 v k. ú. Železný Brod (pí. Polejová - ke schválení)

12. Kupní smlouva na ppč. 333/2 v k. ú. Železný Brod (pí. Polejová - ke schválení)


Dotazy a připomínky členů zastupitelstva a občanů