Podklady pro 7. zasedání Zastupitelstva města s datem konání 21. 9. 2015

15.09.2015

 

Pozvánka na ZM a tabulka materiálůOrganizační záležitosti


01. Rozpočtová opatření č. 5/2015 (pí. Sochorová - ke schválení)

02. Dotace z programu podpory sportu (Mgr. Mališ - ke schválení)

03. Dotace z programu podpory kultury (Mgr. Mališ - ke schválení)

04. Zkrácení oficiálního názvu ZUŠ (pí. Měchurová - ke schválení)

05. Změna oficiálního názvu DDM Mozaika (pí. Měchurová - ke schválení)

06. Odloučení vzdělávacího místa MŠ Na Vápence (pí. Měchurová - ke schválení)

07. Smlouva s obcemi v rámci projektu Kompostéry (Mgr. Řehák - ke schválení)

08. Malý nákladní vůz pro svoz tříděného odpadu - půjčka (p. Havlíček - ke schválení)

09. Informace o projektu Exathermu (Mgr. Řehák - na vědomí)


Nemovitosti


10. Prodej pozemků (pí. Polejová - ke schválení)

11. Kupní smlouva na ppč. 257/2 v k. ú. Železný Brod (pí. Polejová - ke schválení)

12. Kupní smlouva na ppč. 333/2 v k. ú. Železný Brod (pí. Polejová - ke schválení)


Dotazy a připomínky členů zastupitelstva a občanů


 

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00