Podklady pro 5. zasedání Zastupitelstva města s datem konání 27. 4. 2015

21.04.2015

Pozvánka na ZM a tabulka materiálůOrganizační záležitosti


01. Rozpočtová opatření č. 3/2015 (pí. Sochorová - ke schválení)

02. Návrh na jednatele SKS s.r.o. (Mgr. Haas - ke schválení)

03. Záměr přemístění knihovny a ZUŠ (Ing. Mach - na vědomí)

04. Osadní výbory (pí. Brunclíková - ke schválení)

05. Poskytnutí půjčky z fondu Naše fasáda (pí. Polejová - ke schválení)

06. Partnerství s městem Lauscha (Bc. Chaloupková - ke schválení)


Nemovitosti


07. Přijetí daru ppč. 2573 v k. ú. Železný Brod (pí. Polejová - ke schválení)

08. Prodej nemovitosti ppč. 810/5 v k. ú. Železný Brod (pí. Polejová - ke schválení)

09. Prodej části pozemku ppč. 257 k. ú. Železný Brod(pí. Polejová - ke schválení)

10. Prodej části pozemku ppč. 333 k. ú. Železný Brod (pí. Polejová - ke schválení)

11. Uzavření komunikace pro pěší (pí. Polejová - ke schválení)

12. Pronájem pozemků pro rekonstrukci mostu (Ing. Mach - ke schválení)


Dotazy a připomínky členů zastupitelstva a občanů


 

 

 

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00