Podklady pro 4. zasedání Zastupitelstva města s datem konání 16. 3. 2015

11.03.2015

 

Pozvánka na ZM a tabulka materiálůOrganizační záležitosti


01. Rozpočtová opatření č. 1/2015 (pí. Sochorová - ke schválení)

02. Příspěvek ze sociálního fondu (Mgr. Haas - ke schválení)

03. Pořizování videozáznamu z jednání ZM (pí. Brunclíková - ke schválení)

04. Rekonstrukce mostu (Ing. Mach - na vědomí)

05. Nový grantový systém přidělování příspěvků (pí. Brunclíková - na vědomí)

06. Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 (p. Hriník - na vědomí)


Nemovitosti


07. Prodej části pozemku ppč. 257 k. ú. Železný Brod (pí. Polejová - ke schválení)

08. Prodej části pozemku ppč. 333 k. ú. Železný Brod (pí. Polejová - ke schválení)

09. Pronájem pozemků pro rekonstrukci mostu (pí. Polejová - ke schválení)


Dotazy a připomínky členů zastupitelstva a občanů


Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00