Podklady pro 12. zasedání Zastupitelstva města s datem konání 25. 4. 2016

20.04.2016

 

Pozvánka na ZM a tabulka materiálůOrganizační záležitosti


01. Rozpočtová opatření č. 2/2016 (pí. Sochorová - ke schválení)

02. OZV o zákazu konzumace alkoholu (Mgr. Haas - ke schválení)

03. Dotační příspěvky - kultura a spolky, 1. výzva (Mgr. Mališ - ke schválení)

04. Dotační příspěvky - sport a tělovýchova, 1. výzva (Mgr. Mališ - ke schválení)

05. Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A ČR-Polsko (Mgr. Řehák - na vědomí)


Nemovitosti


06. Odkup pozemků pč. 1125, 1126, 1127, 1128/1, 1128/2 v k.ú. Jirkov (pí. Polejová - ke schválení)

07. Bezúplatný převod pč. 2426/8 v k.ú. Železný Brod (pí. Polejová - ke schválení)

08. Směna pozemků pč. 492/1, 1494/1, 149213 v k.ú. Železný Brod (pí. Polejová - ke schválení)

09. Směna pozemků pč. 1882, 1870, 1871 v k.ú. Železný Brod (pí. Polejová - ke schválení)


Dotazy a připomínky členů zastupitelstva a občanů


 

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00