Podklady pro 11. zasedání Zastupitelstva města s datem konání 14. 3. 2016

09.03.2016

Pozvánka na ZM a tabulka materiálůOrganizační záležitosti


01. Rozpočtová opatření č. 1/2016 (pí. Sochorová - ke schválení)

02. OZV o zákazu konzumace alkoholu (Mgr. Haas - ke schválení)

03. Poskytnutí dotace SZdP Železnobrodska (pí. Sochorová - ke schválení)

04. Projekt knihovny na Jiráskově nábřeží (Mgr. Řehák - na vědomí)

05. Kontrola na hospodaření v městských lesích (Ing. Ondráček - na vědomí)


Nemovitosti


06. Prodej části pozemku v k. ú. Horská Kamenice (pí. Polejová - ke schválení)

07. Odkoupení pozemku pč. 805 v k. ú. Železný Brod (pí. Polejová - ke schválení)

08. Prodej pozemku ppč. 2597 v k. ú. Železný Brod (pí. Polejová - ke schválení)

09. Prodej pozemku ppč 645/3 v k. ú. Železný Brod (pí. Polejová - ke schválení)


Dotazy a připomínky členů zastupitelstva a občanů


 

 

 

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00