Podklady pro 10. zasedání Zastupitelstva města s datem konání 1. 2. 2016

27.01.2016

Pozvánka na ZM a tabulka materiálůOrganizační záležitosti


01. Rozpočtová opatření č. 8/2015 (pí. Sochorová - ke schválení)

02. Rozpočet na rok 2016 (pí. Sochorová - ke schválení)

03. Příspěvky ze sociálního fondu (Mgr. Lufinka- ke schválení)

04. Dotační programy města na rok 2016 (Mgr. Mališ - ke schválení)

05. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti (pí. Sochorová - ke schválení)


Nemovitosti


06. Prodej pozemku ppč. 1124/2 v k. ú. Jirkov (pí. Polejová - ke schválení)

07. Prodej pozemku ppč. 48/2 v k. ú. Chlístov (pí. Polejová - ke schválení)

08. Prodej pozemku ppč 645/3 v k. ú. Železný Brod (pí. Polejová - ke schválení)


Dotazy a připomínky členů zastupitelstva a občanů


 

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00