Podklady pro 3. zasedání Zastupitelstva města

27.01.2015

Pozvánka na ZM a tabulka materiálůOrganizační záležitosti


01. Zpráva finančního výboru (Mgr. Hartl - na vědomí)

02. Rozpočet - Návrh rozpočtu na rok 2015 (pí Sochorová - ke schválení)

03. Rozpočtová opatření č. 1/2015 (pí. Sochorová - ke schválení)

04. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti  (pí. Sochorová - ke schválení)

05. OZV o místním poplatku za zábor veřejného prostranství (Mgr. Haas - ke schválení)

06. Zrušení požární hlídky ve Splzově (pí. Mrkvičková - ke schválení)


Nemovitosti


07. Prodej pozemku ppč. 3261/3 k. ú. Železný Brod (pí. Polejová - ke schválení)

08. Prodej pozemku ppč. 182 k. ú. Železný Brod (pí. Polejová - ke schválení)


Dotazy a připomínky členů zastupitelstva a občanů


Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00