Vyjádření k bytové situaci v Železném Brodě

Vzhledem k množícím se dotazům ze strany veřejnosti podáváme vyjádření k bytové situaci v Železném Brodě.

Již v tomto měsíci (tj. v březnu 2022) bude zveřejněna nabídka obecních bytů, které budou standardně zařazeny pro přidělování obálkovou metodou pro zájemce ze Železného Brodu. Vyhodnocení nabídek pak následně schválí Rada města Železný Brod na své dubnové schůzi.

Byty vyčleněné pro uprchlíky jsou byty zvláštního určení - jedná se o byty opakovaně nabízené, o které nejevil nikdo zájem, a o byty, které jsou nevhodné pro přidělování obálkovou metodou, neboť by musely před nabídkou projít dílčími úpravami.