Změna zákona o silniční dopravě

Zákonem č. 115/2020 Sb., se s účinností od 1.7.2020 mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

K žádosti o koncesi k provozování Silniční motorové dopravy nákladními vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, a k žádosti o koncesi provozování Silniční motorové dopravy osobními vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče se již nevyjadřuje dopravní úřad. Živnostenský úřad tak nemusí pro tento rozsah koncese vyžadovat stanovisko jiného správního orgánu a proces rozhodování o udělení koncese se tak zjednoduší a zrychlí.

 

 

 

 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty