Železnobrodský jarmark 8.-10. června

Návštěvníky čeká stánkový prodej všeho druhu, prodej a ukázka výroby řemeslných výrobků, lidové hospody a atrakce.
Přejeme všem líbezné užití kratochvílí, nákupů, dobrého jídla i pití, veselé mysli a družné zábavy.

 

OHLÉDNUTÍ ZA ŽELEZNOBORDSKÝM JARMARKEM 2017

Letošní ročník hodnotíme jako jeden z neklidnějších. I přestože počasí přálo, návštěvnost mohla být vyšší. Akcí v podobném duchu se v okolí koná mnoho a počet návštěvníků se tudíž mezi ně rozprostře. Tím ovšem nesnižujeme naše odhodlání v pořádání jarmarku pokračovat a snažit se vám přinášet kvalitní a pestrou zábavu.

Během akce jste měli, vy občané i další návštěvníci, možnost vyplněním dotazníku přispět ke zkvalitnění akce v následujících letech. Dotazník vyplnilo celkem 197návštěvníků akce. Z celkem pěti otázek jsme zjistili, že nejčastěji jste se o akci dozvěděli z plakátů a facebooku. Na akci se vracíte převážně proto, že je to pro vás tradice. Nejčastěji byste ke zkvalitnění akce uvítali více toalet, parkovacích míst a laviček k sezení pod podiem. Toalety byly v KC Kino, na Malém náměstí, autobusovém nádraží, hasičském hřišti a tenisových kurtech, což je, v porovnání s akcemi podobné návštěvnosti, dostačující počet. Patří se zde poděkovat paní Hrnčířové a Bémové a panu Bouchalovi, že WC udržovali stále čisté. Také často žádáte o zrušení pódia v Husově ulici, kde se pravidelně koná Faking Music Hard Fest. Zde bych ráda upozornila, že pozemek i akce zde konané jsou soukromé. Kladně jste letos hodnotili změnu ohledně umístění podia, na kterém si přejete kapely Kabát, Těsně Vedle a Revival 60´s. Dle věku víme, že návštěvníci jsou všech věkových skupin a nejdál se k nám přijeli podívat z Brna a Vlašimi. Výsledky ankety jsou na TIC k nahlédnutí a budou zohledněni při přípravě dalšího ročníku, který se uskuteční v termínu 8.–10. 6. 2018.