Vyhlášky a nařízení

Platné vyhlášky a obecně závazná nařízení města Železný Brod (seznam platný k 1. 1. 2022)

 

28.05.2014

Obecně závazná vyhláška č.1/2014

kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 6/2005, o zřízení městské policie, podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a podrobnostech jeho nošení

01.12.2011

Nařízení města Železný Brod č. 4/2011

kterým se mění nařízení města č. 3/2006, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít pouze ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu

01.11.2011

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Železný Brod

07.11.2008

Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 2/2008

kterou se vydává Požární řád města Železný Brod

21.03.2006

Nařízení č.2/2006

kterým se vymezují úseky místních komunikací a jejich úseky v obytné zóně, které nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy

01.01.2006

Obecně závazná vyhláška č. 5/2005

o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezení prostor pro volné pobíhání psů

01.09.2005

Obecně závazná vyhláška č. 3/2005

kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Železný Brod

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies