Vyhlášky a nařízení

Platné vyhlášky a obecně závazná nařízení Města Železný Brod (seznam platný k 1. 1. 2021)

 

01.05.2016

Domovní řád

Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu, vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu ve vlastnictví Města Železný Brod.

28.05.2014

Obecně závazná vyhláška č.1/2014

kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 6/2005, o zřízení městské policie, podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a podrobnostech jeho nošení

01.08.2013

Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 4/2013

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2003 o řádu pro pohřebiště

23.02.2012

Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 2/2012

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 3/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity

08.02.2012

Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 1/2012

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

01.01.2012

Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 6/2011

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu na zlepšení úrovně bydlení“ na území Města Železný Brod

01.12.2011

Nařízení města Železný Brod č. 4/2011

kterým se mění nařízení města č. 3/2006, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít pouze ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu

01.11.2011

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Železný Brod

01.01.2011

Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 2/2010

o místním poplatku ze psů

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 13.00
Středa 12.00 - 17.00