Vyhlášky a nařízení

Platné vyhlášky a obecně závazná nařízení Města Železný Brod (seznam platný k 5. 4. 2019)

 

23.02.2012

Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 2/2012

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 3/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity

08.02.2012

Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 1/2012

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

01.01.2012

Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 6/2011

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu na zlepšení úrovně bydlení“ na území Města Železný Brod

01.12.2011

Nařízení města Železný Brod č. 4/2011

kterým se mění nařízení města č. 3/2006, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít pouze ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu

01.11.2011

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Železný Brod

01.01.2011

Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 2/2010

o místním poplatku ze psů

07.11.2008

Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 2/2008

kterou se vydává Požární řád města Železný Brod

17.07.2006

Nařízení č.3/2006

kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít pouze ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu

01.06.2006

Nařízení města Železný Brod č. 2/2005

kterým se zrušuje Nařízení města č. 5 ze dne 5.6.2011 "O režimu dopravy a o parkování motorových vozidel na místních komunikacích a jejích úsecích, parkovištích a jiných plochách" a "Nařízení č. 1/2005 Tržní řád"

21.03.2006

Nařízení č.2/2006

kterým se vymezují úseky místních komunikací a jejich úseky v obytné zóně, které nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00