Zpoplatnění odběru vytříděného papíru ve sběrném dvoře

03.02.2020
Zpoplatnění odběru vytříděného papíru ve sběrném dvoře
Rada města Železný Brod usnesením č. 15/20R/2020 schválila změnu Ceníku odebíraných odpadů ve sběrném dvoře (Příkrá ulice, Železný Brod) s účinností od 1. 2. 2020 pro odběr papíru a lepenky od právnických osob, fyzických osob podnikajících (odpady z podnikání) a od občanů s trvalým pobytem na území jiné obce.

Cena za odběr odpadu kód 200101 (papír a lepenka):

1,65 Kč/kg bez DPH, tj. 2 Kč/kg vč. DPH

Od občanů města Železný Brod bude tříděný odpad nadále vybírán  zdarma.

 

Rada města k tomuto kroku přistoupila po zvýšení nákladů na odvoz tříděného odpadu (papír a lepenka). Od 1. 1. 2020 již není odvoz ani pronájem kontejnerů od firmy WEGA recycling s.r.o., jež odvoz tříděného odpadu zajišťuje, zdarma, ale jedná se o zpoplatněné služby.

Děkujeme za pochopení.

 

Miloš Pala

vedoucí Odboru životního prostředí

 

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00