Změna pravidel pro příjem odpadů s obsahem azbestu na Sběrném dvoře

05.05.2021
Změna pravidel pro příjem odpadů s obsahem azbestu na Sběrném dvoře
dle § 7 vyhl. 294/2005 Sb.

Odpad z azbestu, eternitové šablony, potrubí, desky MUSÍ být zabalen v utěsněných obalech nebo pevných nepropustných pytlech a označen.

Volně ložený odpad s obsahem azbestu nelze předat a nebude obsluhou převzat.

Odpad by měl být zvlhčen, aby se omezila prašnost.

 

 

Pavlína Kunzeová

odpadové hospodářství, Odbor životního prostředí

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies