Výzva ke kontrole OP před volbami

13.09.2021
Výzva ke kontrole OP před volbami
V souvislosti se změnou zákona o OP byla zrušena možnost vydání časově omezeného občanského průkazu bez biometrických údajů k výkonu volebního práva.

Proto tímto vyzýváme občany, aby si překontrolovali platnost občanského průkazu, aby měli dostatek času zažádat o nový doklad v případě, že platnost stávajícího dokladu již vypršela.

 

Zároveň upozorňujeme, že nově skončí platnost OP mimo jiné uplynutím 45 dnů ode dne ohlášení změny místa trvalého pobytu nebo změny jména či rodinného stavu (pokud je v občanském průkazu uveden).

 

Nastane-li situace, kdy volič krátce před volbami zjistí, že nemá platný OP nebo ho ztratí, anebo je mu odcizen, může k hlasování využít platný cestovní pas, a nemá-li ho, pak má možnost požádat o vydání OP ve zrychleném režimu. Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů jsou 500 Kč, ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech 1000 Kč.

Upozorňujeme občany, že vyhotovené doklady si mohou vyzvednout nejpozději ve čtvrtek 7. října 2021.

 

Věra Brunclíková, vedoucí odboru vnitřních věcí

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty