Výstraha: Greenway Jizera

03.10.2023
Výstraha: Greenway Jizera
POZOR! Upozorňujeme občany, aby nevstupovali na stavbu cyklostezky Greenway Jizera. Hrozí nebezpečí zranění! Jedná se o staveniště, kde by se neměli lidé pohybovat bez souhlasu zhotovitele.

Na obou koncích díla se pracuje a ne všechny práce jsou dokončeny. Hrozí tak např. možnost pádu kamenů ze skal, zranění nohou na nezpevněném povrchu apod.

Důrazně žádáme všechny občany: NEVSTUPUJTE NA STAVBU!

Zpět