Vyjádření k financím na běžném účtu města

21.09.2022
Vyjádření k financím na běžném účtu města
V posledních dnech se objevily zprávy, že na běžném účtu města Železný Brod leží 70 mil. Kč, zbytečně nevyužitých. K tomu bychom chtěli poskytnout následující vyjádření:
  1. Částka na běžném účtu není stálá, neboť se z ní denně platí průběžně všechny došlé faktury a nutné výdaje.
  2. V částce je ponechána alespoň nějaké rezerva, co se týče energií, protože jejich ceny se neustále mění, takže nelze odhadnout vypočtené platby za energie. Je potřeba si uvědomit, že se neplatí pouze provoz městského úřadu, ale také kina, knihovny, muzea, škol a školek, Střediska volného času Mozaika, Sportovního centra, koupaliště a všech hasičáren. Může se stát, že školským zařízením budou chybět peníze, proto město jako jejich zřizovatel musí počítat na rozdíl od jiných zařízení s jejich prioritní podporou. 
  3. Je potřeba mít na příští rok připraveny peníze na projekty, které již obdržely dotace nebo je pravděpodobnost získání dotace u nich vysoká. Bylo by nežádoucí dotace vracet jen proto, že by na projekty v rozpočtu nebyly peníze. Takže jen na dofinancování naší spoluúčasti na Greenway Jizera je potřeba zhruba 25 mil. Kč, na projekt Spojeno sklem 15 mil. Kč, na cisternu pro hasiče 5 mil. Kč atd. Je nutné si uvědomit, že poskytovatelé dotací vyžadují dostatečnou finanční rezervu v rozpočtu města. Celkově pak jsou předběžně připraveny na příští rok akce zhruba za 190 mil. Kč, dotace by je měly pokrýt ve výši asi 80 mil. Kč.
  4. Nikdy nelze začínat nový rozpočet s nulou na kontě. To by byl hazard z mnoha důvodů. Proto jsou pro tvorbu vyrovnaného rozpočtu použity jakési „finanční polštáře“ vždy z předcházejícího roku. Od roku 2017 se dofinancování rozpočtu v jednotlivých letech pohybovalo mezi 40 – 60 mil. Kč.

Chápeme, že v dnešní situaci mají peníze problém s inflací. To ale neznamená, že se nemá šetřit. Nechceme budoucímu zastupitelstvu předávat zruinovaný rozpočet, ale takový, aby zastupitelstvo města mohlo na solidních základech schválit předložený nový rozpočet nutný pro naplnění všech povinných výdajů, ale i výdajů na investiční a neinvestiční potřeby našeho města včetně městských dotací.

 

                                                                                      Mgr. František Lufinka, starosta

                                                                                      Mgr. Ivan Mališ, místostarosta 

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies