Vyhlášení výběrového řízení - investiční referent

30.01.2023
Tajemník Městského úřadu Železný Brod podle § 7 zákona č. 312/2002 sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na pozici INVESTIČNÍ REFERENT. Lhůta pro podání přihlášek: 15. 2. 2023 do 17.00 hodin.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení v plném znění

Způsob a místo podání přihlášek: Přihlášky mohou být podány osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a to v uzavřených obálkách s označením „Výběrové řízení – investice“. Na obálku uvádějte zpáteční adresu.

Přihlášku podávanou prostřednictvím držitele poštovní licence zašlete na adresu: Město Železný Brod, nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod. Za okamžik předání přihlášky je považován okamžik převzetí zásilky adresátem. Osobně lze přihlášku podat na podatelně městského úřadu na uvedené adrese v době: pondělí, středa 8.00-17.00, úterý, čtvrtek 8.00-15.00, pátek 8.00-12.00.

Lhůta pro podání přihlášek: 15. 2. 2023 do 17.00 hodin.

Výběrové řízení se uskuteční 17. 2. 2023 od 8.30 v zasedací místnosti budovy radnice (náměstí 3. května 1, 1. patro).

Bližší informace k náplni práce Vám poskytne vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje Mgr. Martin Řehák (tel. 483 333 977, 777 718 905, m.rehak@zelbrod.cz).

Zpět
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies