Vyhlášení výběrového řízení II

09.02.2024
Vyhlášení výběrového řízení II
Tajemník Městského úřadu Železný Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici REFERENT STAVEBNÍHO ŘÁDU. Lhůta pro podání přihlášek: 26. 2. 2024 do 17.00 hodin.

Informace k vyhlášenému výběrovému řízení zde ke stažení

Způsob a místo podání přihlášek: Přihlášky mohou být podány osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a to v uzavřených obálkách s označením „Výběrové řízení – Stavební úřad“. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž lze nabídku vrátit.

Přihlášku podávanou prostřednictvím držitele poštovní licence zašlete na adresu: Město Železný Brod, nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod. Za okamžik předání přihlášky je považován okamžik převzetí zásilky adresátem. Osobně lze přihlášku podat na podatelně městského úřadu na uvedené adrese v době: pondělí, středa 8.00-17.00, úterý, čtvrtek 8.00-15.00, pátek 8.00-12.00.

Lhůta pro podání přihlášek: 26. 2. 2024 do 17.00 hodin. Výběrové řízení se uskuteční 28. 2. 2024 od 9.00 v zasedací místnosti budovy B městského úřadu (náměstí 3. května 18, 3. patro).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo bez udání důvodu nepřijmout žádného uchazeče.

Bližší informace k náplni práce Vám poskytne vedoucí stavebního úřadu paní Iva Bryknarová (tel. 483 333 923, i.bryknarova@zelbrod.cz).

Zpět