Vyhlášení soutěže a další MAPí pomůcky

11.06.2021
Vyhlášení soutěže a další MAPí pomůcky
Tisková zpráva MAS Achát z.s.

Začíná léto a my bychom ještě rádi shrnuli konec školního roku, který byl spojený hlavně s vyhlášením úspěšné soutěže Fantazie s MASkou.

Výtvarné soutěže se zúčastnilo téměř 300 dětí a rozdáno bylo více než 5000 hlasů. Jsme moc pyšní na to, že celá soutěž tolik zaujala.

První kolo hlasování proběhlo veřejně online na webových stránkách www.fantaziesmaskou.cz a druhé koho, do kterého postoupil užší výběr obrázků s nejvyšším počtem hlasů, proběhlo hlasováním odbornou porotou na výjezdní konferenci ředitelů škol dne 10. 6. 2021 v Harrachově.

Vyhlášení vítězů se konalo v rámci Pohádkové cesty za Večerníčkem v sobotu 26. 6. 2021 v Železném Brodě a odměněny byly vždy tři nejlepší obrázky z každé kategorie. Vítězům ještě jednou gratulujeme. Jména vítězů byla uveřejněna na našem Facebooku a webových stránkách
www.mas-achat.cz/map2. Zásluhou všech zúčastněných se můžete těšit na podobné soutěže i do budoucna.

Naši příznivci si také jistě vzpomenou na „Mapí kabinet“. Předávání pomůcek (jinak také materiální podpora ředitelů mateřských a základních škol a zástupců zájmových organizací) se uskutečnilo v srpnu loňského roku. V dubnu tohoto roku jsme ještě Mapí kabinet doplňovali o další pomůcky. Rozdaly se laminovačky včetně fólií, řezačky papírů a stroje na kroužkovou vazbu dokumentů včetně příslušenství, tiskárny s barvami a papíry a ALBI tužky včetně knih, malá úložiště.  Jak základní, tak mateřské školy i ZUŠ a SVČ z ORP Železný Brod tyto pomůcky, které jim usnadní práci, ocenily.

Tímto bychom Vám rádi popřáli krásné léto a těšíme se na Vás opět po letních prázdninách.  

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty