Vyhlášení programu: Fond na zlepšení úrovně bydlení

30.03.2021
Zastupitelstvo Města Železný Brod schválilo na svém zasedání 18. 5. 2020 vyhlášení programu: Fond na zlepšení úrovně bydlení na území města Železný Brod. Program je zaměřen na opravy, úpravy a rekonstrukce staveb na území města Železný Brod tak, aby se zlepšoval vzhled a technický stav bytových a rodinných domů . Zájemci mohou využít návratné finanční výpomoci na dobu 2 až 7 let.

Z fondu  je možné poskytnout návratnou finanční výpomoc na :

01

Obnova fasády domu starší 15 let

7 let

max. 200.000,- Kč

na jeden dům

02

Opravy a obnovy střech včetně konstrukce krovů a klempířských prvků

7 let

max. 200.000,- Kč

na jeden dům

03

Výměny oken v domě starších 20 let

7 let

max. 100.000,- Kč na 1 byt

04

Výměna rozvodů ústředního topení, vč. topných těles v domě a kotle ÚT

5 let

max. 50.000,- Kč na 1 byt

05

Výměna bytového jádra v panelovém domě

5 let

max. 50.000.- Kč na 1 byt

06

Vybudování malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu

5 let

max. 50.000,- Kč na jeden dům

07

Vybudování, oprava vodovodní přípojky, přípojky plynu a NN ke stávajícímu domu

5 let

max. 50.000,- Kč na jeden dům

08

Instalace solárních panelů na stávajících konstrukcí domu, z důvodu ohřevu teplé vody v domě

5 let

max. 50.000,- Kč na jeden dům

09

Rekonstrukce koupelny

5 let

max. 50.000,- Kč na 1 byt

10

Výměna elektroinstalace v domě starším 15 let

5 let

max. 50.000,- Kč na 1 byt

11

Stavební úpravy komínového tělesa

2 let

max. 20.000,- na jeden dům

12

Dodatečné izolace domu proti vlhkosti

5 let

max. 50.000,- na jeden dům

 

Žádosti k účasti ve výběrovém řízení je možno podávat kdykoliv v průběhu roku. Formulář žádosti lze stáhnout z webových stránek města.

Pravidla využití fondu

Žádost o poskytnutí půjčky

 

Iveta Polejová, referent odboru územního plánování a regionálního rozvoje

 

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8:00-12:00, 13:00-17:00
Středa   8:00-12:00, 13:00-17:00