Výběrové řízení - Referent územního plánování

03.06.2024
Výběrové řízení - Referent územního plánování
Tajemník Městského úřadu Železný Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici REFERENT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ. Lhůta pro podání přihlášek: 20. 6. 2024 do 15.00 hodin.

Druh práce:  Referent územního plánování 

Hlavní činnosti:  Pořizování nástrojů územního plánování včetně zajišťování vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.

Pracovní poměr na dobu neurčitou, rozsah pracovní doby 40 hodin týdně (tj. úvazek 1,0).

Platové zařazení: 11. platová třída (platové poměry dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., tj. základní plat 26 600 Kč až 37 170 Kč měsíčně, osobní příplatek a mimořádné odměny dle pracovních výsledků).

Možnost získat služební byt, 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna, příspěvek na stravenky 90 Kč, možnost využívat zvýhodněné ceny mobilního operátora i rodinnými příslušníky.

Více informací k výběrovému řízení zde.

Způsob a místo podání přihlášek: Přihlášky mohou být podány osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a to v uzavřených obálkách s označením „Výběrové řízení – Referent územního plánování“. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž lze nabídku vrátit.

Přihlášku podávanou prostřednictvím držitele poštovní licence zašlete na adresu: Město Železný Brod, nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod. Za okamžik předání přihlášky je považován okamžik převzetí zásilky adresátem. Osobně lze přihlášku podat na podatelně městského úřadu na uvedené adrese v době: pondělí, středa 8.00-17.00, úterý, čtvrtek 8.00-15.00, pátek 8.00-12.00.

Lhůta pro podání přihlášek: 20. 6. 2024 do 15.00 hodin. Výběrové řízení se uskuteční 21. 6. 2024 od 8.00 v zasedací místnosti budovy B městského úřadu (náměstí 3. května 18, 3. patro).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo bez udání důvodu nepřijmout žádného uchazeče.

Bližší informace k náplni práce Vám poskytne vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje Mgr. Martin Řehák (tel. 483 333 977, m.rehak@zelbrod.cz).

Zpět