Výběrové řízení - referent odboru sociálních věcí

23.09.2022
Tajemník Městského úřadu Železný Brod podle § 7 zákona č. 312/2002 sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na pozici úředníka odboru sociálních věcí: SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, rozsah pracovní doby 15 hodin týdně (tj. úvazek 0,375).

Předpokládané datum nástupu: 11/2022 – dle dohody

Místo výkonu práce:  Město Železný Brod

Platové zařazení: 10. platová třída (platové poměry dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., tj. základní plat 9 080 Kč až 12 890 Kč měsíčně, osobní příplatek a mimořádné odměny dle pracovních výsledků).

Možnost získat služební byt, 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna, příspěvek na stravenky 90 Kč denně, možnost využívat zvýhodněné ceny mobilního operátora i rodinnými příslušníky.

 

Další informace a požadavky

 

Způsob a místo podání přihlášek: Přihlášky mohou být podány osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a to v uzavřených obálkách s označením „Výběrové řízení – sociální pracovník MěÚ“. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž lze nabídku vrátit.

Přihlášku podávanou prostřednictvím držitele poštovní licence zašlete na adresu: Město Železný Brod, nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod. Za okamžik předání přihlášky je považován okamžik převzetí zásilky adresátem. Osobně lze přihlášku podat na podatelně městského úřadu na uvedené adrese v době: pondělí, středa 8.00-17.00 hod., úterý, čtvrtek 8.00-15.00 hod., pátek 8.00-12.00.

Lhůta pro podání přihlášek: 12. 10. 2022 do 17.00 hodin. Výběrové řízení se uskuteční 14. 10. 2022 od 9.00 v zasedací místnosti budovy A městského úřadu (radnice, náměstí 3. května 1, 1. patro).

Bližší informace k náplni práce Vám poskytne vedoucí odboru sociálních věcí Bc. Eva Sasková (tel. 483 333 928, e.saskova@zelbrod.cz)

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies