Výběrové řízení - pečovatelka

13.03.2023
Město Železný Brod – Pečovatelská služba Železný Brod, organizační složky vyhlašuje výběrové řízení na pozici "PEČOVATELKA".

Pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s následným prodloužením na dobu neurčitou, rozsah pracovní doby 40 hodin týdně (tj. úvazek 1,0). Předpokládané datum nástupu: nástup možný ihned.

Bližší informace o vyhlášeném výběrovém řízení naleznete zde.

Způsob a místo podání přihlášek: Přihlášky mohou být podány osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a to v uzavřených obálkách s označením „Výběrové řízení – pečovatelka“. Na obálku uvádějte zpáteční adresu.

Přihlášku podávanou prostřednictvím držitele poštovní licence zašlete na adresu: Město Železný Brod, nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod. Za okamžik předání přihlášky je považován okamžik převzetí zásilky adresátem. Osobně lze přihlášku podat na podatelně městského úřadu na uvedené adrese v době: pondělí, středa 8.00-17.00, úterý, čtvrtek 8.00-15.00, pátek 8.00-12.00.

Lhůta pro podání přihlášek: 29. 3. 2023 do 17.00 hodin. Výběrové řízení se uskuteční 31. 3. 2023 od 8.30 v zasedací místnosti budovy městského úřadu (náměstí 3. května 18, 3. patro).

Bližší informace k náplni práce Vám poskytne vedoucí Pečovatelské služby Železní Brod Ing. Ivo Ivanov (tel. 770 164 580, i.ivanov@zelbrod.cz).

Zpět