Uzavírka v Masarykově ulici

12.04.2023
Uzavírka v Masarykově ulici
V Masarykově ulici v Železném Brodě probíhá částečná uzavírka silnice II/282 za účelem odstranění havárie VH sítí – kanalizace. Jedná se o kyvadlový provoz jedním pruhem řízený SSZ. Odstraňování havárie bude probíhat cca do konce měsíce dubna.

Schéma uzavírky

Zpět