Úprava kontejnerového stání ve Bzí

01.11.2019
Úprava kontejnerového stání ve Bzí
V nejbližších dnech, pokud ještě počasí dovolí, budou zahájeny práce na úpravě kontejnerového stání ve Bzí na ploše před obchodem.

Stání bude obdobného vzhledu, jako jsou budována ostatní kontejnerová stání ve městě. Po dobu prací dojde k omezení parkování v místě realizace, a proto chceme požádat místní o shovívavost a trpělivost.

Prioritou bude provedení zemních prací, věříme, že nám počasí dovolí jejich co nejrychlejší provedení, následně bude položena dlažba a nakonec dřevěné hrazení. Kontejnerové stání bude umístěno v rohu pozemku v místě, kde jsou nyní umístěny kontejnery.

 

Mgr. Martin Řehák, vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00