Upozornění pro obyvatele Hrubé Horky

08.12.2022
Upozornění pro obyvatele Hrubé Horky
Vážení obyvatelé části Hrubá Horka, po proběhlé veřejné zakázce na zhotovitele zateplení hasičské zbrojnice na Hrubé Horce byl radou města vybrán zhotovitel, se kterým v současnosti probíhají činnosti vedoucí k podpisu smlouvy o dílo.

Než ale budou zahájeny práce na hasičské zbrojnici, dojde k odstranění herních prvků na dětském hřišti, přičemž volný prostor bude využit pro tzv. zařízení staveniště, které využije zhotovitel pro svou potřebu. Po dokončení prací na zateplení hasičské zbrojnice bychom chtěli hřiště obnovit s tím, že prvky budou nové, odpovídající normám a požadavkům dnešní doby. Termínově se bude jednat o třetí čtvrtletí roku 2023.

Chtěli bychom tedy požádat řidiče, kteří odstavují svá vozidla v bezprostřední blízkosti hasičské zbrojnice, aby ve chvíli, kdy dojde k ohraničení stavby, neparkovali svá auta v daném místě a nebránili tak hladkému průjezdu nejen pro vývoz tříděného odpadu. Uvědomujeme si, že zejména v zimním období může být situace složitější, přesto ale žádáme o pochopení.

Děkujeme.

Mgr. Martin Řehák, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Zpět