Upozornění k platbě místního poplatku za odpady

10.08.2016
Finanční odbor Městského úřadu upozorňuje občany, že dnem 30. září končí termín pro úhradu druhé splátky místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu.

 

Pokud jste zatím nesplnili svoji poplatkovou povinnost, učiňte tak do konce měsíce září v pokladně Městského úřadu v Železném Brodě nebo bankovním převodem na účet Města Železný Brod č. 2225-0963249319/0800, vedeného u České spořitelny, a.s.

Nutné údaje pro platby bankovním převodem pro občany s trvalým pobytem jsou: variabilní symbol 13371, konstantní symbol 0378, specifický symbol je pro každého poplatníka jiný a stálý, identifikuje jeho osobu.

Ti, kteří jsou si jistí správností svého specifického symbolu, použijí údaje z předchozích plateb, ostatní si tuto informaci mohou ověřit u správce poplatku telefonicky nebo e-mailem.

 

Kontakty pro sdělení správného specifického symbolu: telefon 483 333 955, 483 333 956, e-mail:

Pro zařazení platby je uvedení specifického symbolu nezbytné!!!

 

Pro úplnost dodáváme, že pro rok 2016 byl stanoven poplatek ve výši 570 Kč na 1 osobu, první pololetí 2016 ve výši 285 Kč bylo splatné do 31. 3. 2016, druhé pololetí 2016 ve výši 285 Kč je splatné do 30. 9. 2016.

 

 

Věra Sochorová, finanční odbor

 

 

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail:

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 2225-0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00